Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Do Jaroszowca po zdrowe płuca i rehabilitację

Główna treść

Do Jaroszowca po zdrowe płuca i rehabilitację

Przed kilkoma dniami w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu, odbyła się uroczystość oddania do użytku nowo wyremontowanego piętra, w pomieszczeniach, którego powstał Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej, Pododdział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz część rehabilitacyjna dla pacjentów stacjonarnych. W uroczystości udział wziął m.in. Burmistrz Wolbromia Adam Zielnik,

który w obecności władz województwa, wspólnie z włodarzami gmin: Klucze, Bukowno i Bolesław podpisał umowę na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego gazometru. Urządzenie to jest niezbędne do wykonywania badań w diagnostyce pulmonologicznej, jak chociażby oceny wydolności oddechowej i ustalenia programu rehabilitacji. Koszt analizatora wyniósł ponad 34 tys. zł. Druga podpisana umowa dotyczyła dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z systemem dekontaminacji powietrza.

Remont piętra w całości został sfinansowany ze środków własnych Szpitala. – Nasze spotkanie jest dowodem na to, że szpital nieustannie się rozwija. To zasługa kadry zarządzającej i personelu medycznego. Bardzo zależy nam na tym, aby placówka nadal podnosiła jakość świadczonych usług – podkreślił marszałek Witold Kozłowski. – Cieszę się, że już niebawem pacjenci przebywający na oddziale rehabilitacji będą mogli korzystać z fachowej opieki medycznej i w komfortowych warunkach dochodzić do sprawności fizycznej. Gratuluję i dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji kolejnej, ważnej dla Małopolan inwestycji – mówił marszałek.

Przypomnijmy.
Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Jaroszowcu, a obecnie (od 2018 roku) Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły przeszedł w ostatnich kilku latach prawdziwą metamorfozę. Omijany niegdyś szerokim łukiem szpital stał się nowoczesną placówką, którą sobie cenią pacjenci z całego kraju. Szpital w Jaroszowcu to nie tylko specjalistyczna działalność medyczna, ukierunkowana głównie na diagnostykę, leczenie i rehabilitację chorób układu oddechowego, schorzeń płuc, w tym gruźlicy płuc oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, ale także szeroko rozumiana rehabilitacja ogólnoustrojowa prowadzona w trybach całodobowych i dziennych.

Szpital kierowany przez dyrektora Krzysztofa Grzesika wzbogacił się w 2017 roku m.in. o kontrakt na poradnię gruźlicy i chorób płuc oraz poradnię rehabilitacyjną. Wzrosło wyposażenie rehabilitacyjne w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt, zakupiony za przeszło 286 tysięcy złotych, pozyskanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego 2016. Do Szpitala trafiło 19 specjalistycznych sprzętów niezbędnych do rehabilitacji pacjentów, w tym: wirówki do masażu kończyn górnych i dolnych, wanna do masażu podwodnego, urządzenie do biczy szkockich oraz rowery rehabilitacyjne, bieżnia, siłownia, kamizelka elektryczna, której celem jest udrażnianie dróg oddechowych. Zmieniło się też otoczenie budynku szpitala, częściowo uporządkowano park wokół szpitala, na alejce ułożono kostkę, zamontowano nowe ławki i kosze na śmieci. Również dzięki funduszom z Budżetu Obywatelskiego Małopolski, szpital zakupił kriokomorę (uruchomienia miało miejsce w kwietniu br.), umożliwiającą leczenie ekstremalnie niskimi temperaturami, dochodzącymi do nawet -160 stopni Celsjusza. Prace modernizacyjne celem montażu komory w przyziemiach Szpital dokonał we własnym zakresie. Jest to pierwsza kriokomora w Małopolsce Zachodniej. Od niedawna placówka posiada w swoich zasobach również ultranowoczesny w pełni cyfrowy, działający na bardzo niskich dawkach promieniowania aparat rentgenowski, dwa aparaty USG z funkcją Dopplera oraz samochód.