Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Do Wolbromia zawita Autobus energetyczny- mobilne centrum edukacyjno-informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu

Główna treść

Do Wolbromia zawita Autobus energetyczny- mobilne centrum edukacyjno-informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu

Pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnika oraz ekodoradcy Katarzyny Barczyk-Łyczak , w cyklu edukacyjnym Wolbrom w czystej atmosferze- „CHCEMY ODDYCHAĆ CZYSTYM POWIETRZEM” dniu 19.08.2017 o godz 9.00-14.00 na Rynku w Wolbromiu przybędzie do Mieszkańców Gminy AUTOBUS ENERGETYCZNY-Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Autobus informacyjno-edukacyjny daje możliwość bezpośredniego kontaktu z doradcami, ekspertami w zakresie ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII-OZE.

Autobus energetyczny- mobilne centrum edukacyjno-informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu. Zadaniem autobusu energetycznego jest docieranie z programem edukacyjnym bezpośrednio do mieszkańców gmin i podnoszenie świadomości ekologicznej w szerokich grupach społecznych. Eksperci jeżdżący autobusem tworzą grupę doradczą, która oferuje nieodpłatną, niezależną i najbardziej aktualną wiedzę na tematy związane ze zmianami klimatu i efektywnością energetyczną.Autobus jest wyjątkową formą mobilnej wystawy prezentującej technologie przyjazne środowisku. Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej odnośnie zmian klimatu, przyczyn zachodzenia tych zmian, działań, jakie można podjąć, aby im przeciwdziałać oraz zachęcenie każdego z odbiorców kampanii do podejmowania kroków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu w codziennym życiu i otoczeniu: w domu, w pracy, w szkole, lokalnym środowisku. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej kampanii: http://autobusenergetyczny.pl.Informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą w partnerstwie z Gminami Powiatu Olkuskiego, będzie starać o dofinasowanie 60% kosztów montażu instalacji OZE(fotowoltaika, solary, pompy ciepła). LGD będzie aplikować ośrodki na rozwój infrastruktury produkcji energii z odnawialnych żródeł energii do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Z terenu Gminy Wolbrom wpłynęło aż 340 umów, zachęcamy i zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu.ZAPRASZAMY DZIECI , MŁODZIEŻ, DOROSŁYCH