Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Docieplono elewacje remizy OSP w Porębie Górnej

Główna treść

Docieplono elewacje remizy OSP w Porębie Górnej

W październiku Burmistrz Adam Zielnik podjął decyzję o przeprowadzeniu prac modernizacyjnych przy budynku OSP w Porębie Górnej. W ramach robót przewidzianych na rok 2020 wykonano docieplenie północnej i zachodniej elewacji budynku, a także docieplenie fundamentów po stronie północnej, wschodniej i zachodniej. Całość prac zakończyła się w grudniu, tuż przed świętami. Prace modernizacyjne budynku będą kontynuowane w 2021 roku.

Na inwestycję Gmina Wolbrom otrzymała dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Z kolei 39 tysięcy złotych Burmistrz przeznaczył  z budżetu gminnego. Za udzielone wsparcie Burmistrz Adam Zielnik składa serdeczne podziękowania dla Zarządu Województwa Małopolskiego w osobach Panów Marszałków: Witolda Kozłowskiego, Łukasza Smółki, Tomasza Urynowicza, Pań Marszałek: Marty Malec-Lech i Iwony Gibas, jak również Radnego Sejmiku, Andrzeja Wójcika