Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Dofinansowanie do termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Główna treść

Dofinansowanie do termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

28 września 2018 roku o godzinie 18:00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolbromiu, ul. Strażacka 1, odbędzie się spotkanie prowadzone przez przedstawicieli WFOŚIGW odnośnie rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze realizowanego przez WFOŚiGW w Krakowie.

W jego ramach właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o możliwość uzyskania wsparcia finansowego m.in. na: wymianę starego kotła grzewczego (warunek konieczny), docieplenie domu, wymianę okien i drzwi czy instalację odnawialnych źródeł energii (w formie preferencyjnej pożyczki).

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Gminy Wolbrom.

Więcej informacji nt. Programu:

http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/