Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Dofinansowanie na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
na lata 2021-2025”

Główna treść

Dofinansowanie na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
na lata 2021-2025”

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Gmina Wolbrom otrzymała dofinansowanie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 4 000,00 zł. przeznaczone dla Szkoły Podstawowej w Dłużcu.

Wsparcie finansowe będzie przeznaczone na zakup książek, zakup elementów wyposażenia biblioteki oraz realizacja działań promujących czytelnictwo.

Całkowity koszt projektu wyniesie 5 000,00 zł, wkład własny gminy to 20%.