Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Doradztwo zawodowe i szkoleniowe dla osób pracujących

Główna treść

Doradztwo zawodowe i szkoleniowe dla osób pracujących

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”, dzięki któremu pokrywane są koszty kursów w wysokości do 87%. Wsparcie takie otrzymać mogą osoby dorosłe, które nie przekroczyły 50 rok życia, przy tym pracujące, związane z Małopolską, z wykształceniem nie obejmującym więcej niż zdana matura. W projekcie mogą brać udział niezależnie od statusu na rynku pracy i wykształcenia osoby do 65 roku życia.

W ramach projektu można uzyskać 180 bonów o wartości 2700 zł z 87% dofinansowaniem na szkolenia i kursy językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E, a także 337 bonów o wartości 5055 zł z 85% dofinansowaniem na szkolenia umożliwiające zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami.
Aby wziąć u dział w projekcie należy:

  1. Umówić się z doradcą na spotkanie przez stronę https://kierunek.pociagdokariery.pl w zakładce „Zgłoś się”, w trakcie którego stworzony zostanie Twój Bilans Kariery w jednym z podanych poniżej miejsc:
  • Centrum Informacji i Planowania kariery Zawodowej, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków, tel. 12 4240738;
  • Centrum Informacji i Planowania kariery Zawodowej, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, tel. 14 6269940;
  • Centrum Informacji i Planowania kariery Zawodowej, ul . Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz;
  • lokalny dyżur mobilny w Olkuszu zgodnie z harmonogramem podanym na str. https://kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/Jak-zrealizowac-bony.
  1. Podpisać umowę/umowy na zakup bonów.
  2. Zapłacić za bony.
  3. Zapisać się na szkolenie wybrane na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1 lub pod nr telefonu 12 6198455i adresem kariera@wup-krakow.pl.