Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Dotacja PFRON dla PSOUU Koło w Wolbromiu

Główna treść

Dotacja PFRON dla PSOUU Koło w Wolbromiu

PSOUU Koło w Wolbromiu podpisało dwie umowy na realizację zadań zleconych w ramach 24 Konkursu PFRON w Krakowie. Oba dofinansowane projekty przyczynią się do zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych.

Projekt pn. PROWADZENIE REHABILITACJI W OREW WOLBROM, który będzie realizowany w terminie od 1. kwietnia 2016 r. do 31. marca 2018 r., ma na celu wszechstronną rehabilitację podopiecznych OREW w Wolbromiu. Całkowita wartość projektu wynosi 163 032,39 zł., z czego z 154 605,60 zł stanowi dotacja z PFRON.

Natomiast realizacja drugiego projektu pod nazwą: TERAPIA POPRZEZ ZMYSŁY W DZIENNYM CENTRUM AKTYWNOŚCI rozpoczęła się już 7 stycznia 2016 r. i będzie trwać do 31.03.2018 r. Skorzysta z niego 14- osobowa grupa młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, którzy są uczestnikami Dziennego Centrum Aktywności w Wolbromiu. W ramach terapii pedagogicznej, polegającej na stymulacji wielozmysłowej, codziennie w godzinach od 15 do 18 uczestniczą oni w grupowych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Korzystają także z indywidualnych zabiegów z zakresu fizjoterapii i masażu, wspomagających ich rozwój psychoruchowy. Udział w terapii ma na celu wspomaganie rozwoju emocjonalnego, społecznego i poprawę sprawności ruchowej osób niepełnosprawnych, które dzięki temu będą rozwijały i podtrzymywały umiejętności niezbędne do należytego funkcjonowania w codziennym życiu i w społeczeństwie. Całkowity koszt projektu wynosi 202 346,64 zł, z czego dotacja PFRON to 192 150,00 zł.

Zapraszamy do galerii zdjęć: http://psouu-wolbrom.pl/galeria/2016/068/index.html

Projekt pn. PROWADZENIE REHABILITACJI W OREW WOLBROM, który będzie realizowany w terminie od 1. kwietnia 2016 r. do 31. marca 2018 r., ma na celu wszechstronną rehabilitację podopiecznych OREW w Wolbromiu. Całkowita wartość projektu wynosi 163 032,39 zł., z czego z 154 605,60 zł stanowi dotacja z PFRON.

Natomiast realizacja drugiego projektu pod nazwą: TERAPIA POPRZEZ ZMYSŁY W DZIENNYM CENTRUM AKTYWNOŚCI rozpoczęła się już 7 stycznia 2016 r. i będzie trwać do 31.03.2018 r. Skorzysta z niego 14- osobowa grupa młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, którzy są uczestnikami Dziennego Centrum Aktywności w Wolbromiu. W ramach terapii pedagogicznej, polegającej na stymulacji wielozmysłowej, codziennie w godzinach od 15 do 18 uczestniczą oni w grupowych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Korzystają także z indywidualnych zabiegów z zakresu fizjoterapii i masażu, wspomagających ich rozwój psychoruchowy. Udział w terapii ma na celu wspomaganie rozwoju emocjonalnego, społecznego i poprawę sprawności ruchowej osób niepełnosprawnych, które dzięki temu będą rozwijały i podtrzymywały umiejętności niezbędne do należytego funkcjonowania w codziennym życiu i w społeczeństwie. Całkowity koszt projektu wynosi 202 346,64 zł, z czego dotacja PFRON to 192 150,00 zł.

Zapraszamy do galerii zdjęć: http://psouuwolbrom.pl/galeria/2016/068/index.html