Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Droga na Miechów prawie gotowa

Główna treść

Droga na Miechów prawie gotowa

Mieszkańcy Brzozówki i Wierzchowiska długo czekali na tę chwilę. Przebudowa drogi do Miechowa jest prawie gotowa. Pozostały do wykonania jedynie prace wykończeniowe. Mieszkańcy i kierowcy nie kryją zadowolenia, gdyż nowe chodniki, zatoczki autobusowe i przede wszystkim jezdnia o gładkiej jak stół nawierzchni asfaltowej przez wiele lat istniały w sferze marzeń. Na modernizację przebiegającego przez gminę odcinka drogi Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu dołożył z własnej kasy 196,14 tys. zł.

Z przeprowadzonej inwestycji szczególnie zadowoleni są mieszkańcy Wierzchowiska. Po wybudowaniu blisko 1500 metrowego odcinka chodnika zwiększyło się bezpieczeństwo. – Szerokim na dwa metry chodnikiem możemy się już swobodnie poruszać i nie martwić się o nasze dzieci, które wąskim poboczem podążały niedawno do szkoły – oceniła jedna z mieszkanek wsi.

Nie mniejszą radość z modernizacji tej drogi wykazują kierowcy, którzy do Miechowa jadą już gładką jak stół asfaltówką. – Dla mnie najważniejsza była przebudowa mostów w Falniowie i Wierzchowisku. Teraz po utwardzeniu drogi i wzmocnieniu mostów zniesione będą ograniczenia tonażu i bez przeszkód można będzie dojechać tirem do Miechowa i dalej w stronę Kielc – zauważył kierowca ciężarówki.

W takcie prowadzonych robót część mieszkańców była zaniepokojona sposobem wykonywania prac szczególnie przy wzmocnieniu brzegów Szreniawy obok mostu. Mieszkańcy domów położonych blisko rzeki Szreniawy obawiali się tego, że pomniejszony przepust, jak i jego kierunek spowoduje przy większych opadach deszczu notoryczne niszczenie wału i zalewanie przez wezbrane wody ich naszych gospodarstw. Obawy i spostrzeżenia mieszkańców były w połowie lipca przedstawione na specjalnym spotkaniu z udziałem przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich, firm wykonawczych oraz przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego Jacka Soski i burmistrza Wolbromia Jana Łaksy, którzy przychylili się do racji mieszkańców. Interwencja burmistrza przyniosła na szczęście efekt i  zbyt słabe, jak twierdzili mieszkańcy, wzmocnienie wału zostało zamienione w tym miejscu na solidny, betonowy mur  oporowy, który z pewnością ochroni przed przerwaniem walu i zalanie gospodarstw. Jak już pisaliśmy, burmistrz  zainteresował się także sprawą przepustu znajdującego się na ul. Miechowskiej (między torami), który został uszkodzony na skutek obfitych opadów deszczu przyczyniając się do powstania rozlewiska zalewającego pobliskie domostwo. Wniosek burmistrza o modernizację przepustu został przyjęty przez przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich i zgodnie z umową został także zakończony.

Modernizacja 16,5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej do Miechowa (oraz 1,6 km odcinka Miechów-Bukowska Wola) ma kosztować ponad 31 mln zł, z czego 26,4 mln zł dofinansowania pochodzi z UE w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Resztę kosztów inwestycji wspierają gminy, przez które przebiega trasa. Jak wskazuje przeprowadzony w 2010 roku pomiar, drogą w kierunku Miechowa, średni dobowy ruch pojazdów wyniósł ponad 4,5 tys. pojazdów, w tym 318 ciężarówek.

Wiesław Biernacki