Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Droga w strefie z 4 mln . dotacją coraz bliżej

Główna treść

Droga w strefie z 4 mln . dotacją coraz bliżej

Bardzo dobre wieści napłynęły ostatnio dla Wolbromia, w sprawie dotacji na budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej w naszym mieście. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił właśnie listę wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej w ramach konkursu nr RPMP.07.01.03-IZ.00-12-056/16 w ramach działania 7.1 Infrastruktura drogowa, poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR. nasz projekt zajął 22 miejsce i 5 miejsce na liście oceny finansowej.

Teraz ostatni etap czyli ocena merytoryczna. – Trzymajmy kciuki- zachęca zadowolony Burmistrz Wolbromia Adam Zielnik. – Gra toczy się o niebagatelną kwotę, bo blisko 4 mln. złotych dotacji przy wartości projektu wynoszącej 6 613 924,32 zł. Gdyby podczas przetargu udało się „zbić” cenę tylko o ok. 15 %, to koszt inwestycji wyniósłby ok. 5,5 mln. zł. mielibyśmy więc 73 procentowe dofinansowanie – cieszy się burmistrz Adam Zielnik.

  • Było bardzo trudno i losy tej drogi ważyły się do samego końca. Udało się dzięki szerokiemu kompromisowi i całemu wianuszkowi ludzi dobrej woli – mówił burmistrz Zielnik po zakończeniu ubiegłorocznego V Forum Małopolski Północno-Zachodniej w Oświęcimiu.
    Projekt złożony przez Gminę Wolbrom obejmuje budowę drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej specjalnej Strefy Ekonomicznej Krakowskiego Parku Technologicznego w Wolbromiu i w jej obszarze. W zakresie dokumentacji projektowej znalazło się wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni drogi z chodnikiem, wykonanie odwodnienia drogi oraz oświetlenia ulicznego. Powstała droga uzyska parametry techniczne pozwalające nadać drodze numer oraz kategorię drogi publicznej.
    Projekt swoim zakresem obejmuje budowę zjazdu publicznego wraz z przebudową drogi wojewódzkiej na odcinku o długości 177 mb (w rejonie skrzyżowania wykonanie poszerzenia drogi wojewódzkiej o pas do skrętu w lewo). Odwodnienie drogi za pośrednictwem kanalizacji deszczowej. Budowę rowu przydrożnego o łącznej długości 475,5 m, przebudowę istniejącego rowu o długości 109 m, wykonanie drenażu na odcinku o długości 709,25 m oraz zbiornika retencyjnego. Nowo powstała droga posiada przekrój jednojezdniowy, dwupasowy o szerokości pasa ruchu 3,25 m na całej długości 741 m. Wzdłuż jezdni zaprojektowano chodnik o szerokości 2 m oraz oświetlenie uliczne wyposażone w nowoczesne, energooszczędne oprawy LED.