Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Druga edycja konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”

Główna treść

Druga edycja konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”

Polska Organizacja Turystyczna rozpoczęła konkurs, którego celem jest wyłonienie 12 najlepszych atrakcji turystyki wiejskiej w Polsce. W związku z powyższym zaprasza do udziału w nim właścicieli obiektów turystycznych, podmioty prowadzące działalność turystyczną na wsi oraz regionalne organizacje turystyczne, lokalne organizacje turystyczne, instytucje administracji samorządowej czy też lokalne grupy działania.

Kandydatury można składać na stronie https://nawsinajlepiej.polska.travel/ w następujących kategoriach:

  • Wypoczynek u rolnika;
  • Wypoczynek na wsi;
  • Oferta uzupełniająca wypoczynek na wsi;
  • Tradycyjna kuchnia polskiej wsi.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 lipca, a zwycięskie obiekty (po 3 w każdej kategorii) staną się bohaterami filmów, publikacji i reportaży.
Finałowa konferencja połączona z wręczeniem nagród odbędzie się 9 sierpnia w Warszawie.