Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Dwa granty dla DK

Główna treść

Dwa granty dla DK

Czerwiec był dla Domu Kultury dobrym miesiącem w pozyskiwaniu grantów. Na początek udało się zdobyć środki, które w przyszłości będą wykorzystane na organizację ciekawych naukowych zajęć dla dzieci, w ramach działalności Klubu Małego Odkrywcy. Dodatkowo, jako jedyny z czterech aplikujących z gminy Wolbrom, Dom Kultury pozyskał grant w ramach programu „Działaj Lokalnie”na realizację projektu „Mój dom – moi bliscy – moje otoczenie”, który będą realizować instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi.

Niestety w ubieganiu się o środki nie powiodło się trzem innym podmiotom z naszej gminy. Wnioski złożyli także:

  • Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wolbrom „KŁOS” na projekt „Jak to drzewiej bywało”
  • Przyjaciele Actus Animi na zajęcia z akrobatyki
  • KS Przebój 1937 Wolbrom, na zajęcia piłkarskie dla dzieci „Wakacje z piłką -aktywizacja najmłodszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie letnim”.

Lista rankingowa wniosków w ramach programu Działaj Lokalnie
http://forumoswiatowe.com.pl/wp-content/uploads/2015/04/wyniki-2015-DL.pdf