Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Dwa punkty odbioru awiza z sądu

Główna treść

Dwa punkty odbioru awiza z sądu

Od początku roku pisma z prokuratury i sądowe wezwania, jeśli nie zostaną doręczone przez listonosza InPostu i Polskiej Grupy Pocztowej, mają czekać do odbioru za awizem w wyznaczonych punktach. Zostały one utworzone na terenie całego kraju w kioskach z prasą, warzywniakach, sklepach rybnych. Doręczyciel przesyłek z sądu i prokuratury zmienił się, bo Poczta Polska, która dotychczas doręczała przesyłki sądowe przegrała przetarg na obsługę takich przesyłek z Polską Grupą Pocztową.

Aby obsłużyć zakontraktowane 100 mln przesyłek, listów, paczek i przesyłek kurierskich, PGP musiała podpisać umowę z firmami InPost i Ruchem, bo sama nie posiada tak rozbudowanej sieci placówek. Punkty odbioru ważnej urzędowej korespondencji zostały więc wyznaczone w lokalnych sklepach – nawet monopolowych, kioskach, agencjach reklamowych…

Informujemy, że przesyłki tego rodzaju, jeżeli nie dotrą bezpośrednio do adresata zamieszkałego na terenie gminy Wolbrom, można odebrać w dwóch punktach w Wolbromiu: Punkcie Obsługi Klienta In Post przy ul. Krakowskiej 47 lub w Kiosku przy ul. Staszica 1.

Lokalizację punktów odbioru przesyłek można sprawdzić na: www.pgpsa.pl/zasieg-dzialania/

Ewa Barczyk