Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Dwa tygodnie na zgłoszenie kandydatów na radnych

Główna treść

Dwa tygodnie na zgłoszenie kandydatów na radnych

Listy kandydatów na radnych do właściwej gminnej komisji wyborczej można zgłaszać jeszcze przez 14 dni. Jak poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza, termin upływa 7 października o północy. Po tym czasie zgłoszenie listy kandydatów na radnych jest możliwe wyłącznie, gdy w przewidzianym terminie w okręgu wyborczym nie zostanie zgłoszona żadna albo zostanie zgłoszona tylko jedna lista.

Ponadto, jak wynika z informacji PKW, pełnomocnik komitetu wyborczego może do 10. dnia przed wyborami zgłosić nowego kandydata na radnego, jeżeli komisja wyborcza zawiadomi go o skreśleniu z zarejestrowanej listy kandydata, który zmarł. Jego śmierć musi jednak powodować, że w okręgu wyborczym jest zarejestrowany jeden kandydat lub nie ma go w ogóle. Zgłoszenie nowego kandydata nie wymaga poparcia podpisami wyborców (art. 436 § 2).
Uprawnionym do zgłoszenia listy kandydatów w imieniu komitetu wyborczego jest jego pełnomocnik wyborczy lub osoba imiennie przez niego upoważniona.

Listę kandydatów na burmistrza poznamy zaś 18 października, bo termin zgłaszania kandydatów upływa o północy 17 października.

Więcej informacji na temat zbliżajacych się wyborów  w zakładce Wybory Samorządowe 2014 oraz na stronie internetowej PKW