Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Dwie schetynówki dla Wolbromia

Główna treść

Dwie schetynówki dla Wolbromia

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu radni zabezpieczyli w tegorocznym budżecie środki na wkład własny gminy do dwóch ważnych inwestycji drogowych: remontu powiatowej ul. 1 Maja oraz gminnych – ul. Leśnej i Młyńskiej. Obydwa ciągi dróg znalazły się na liście rankingowej dróg zakwalifikowanych do modernizacji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych, skierowanej przez Wojewodę Małopolskiego do ostatecznego zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Projekty obydwu remontów znalazły się na listach rankingowych tegorocznych schetynówek, ogłoszonych pod koniec ubiegłego roku, okazało się jednak, że środków w budżecie państwa będzie za mało na wszystkie realizacje i nasze projekty pozostały na liście rezerwowej. Sytuacja zmieniła się w styczniu br., kiedy rząd znalazł nowe, dodatkowe źródło finansowania remontów dróg lokalnych. Postanowiono, że w latach 2014-2015 rząd dołoży do schetynówek środki w wysokości 1,3 mld zł , które pozyska od Lasów Państwowych.
W związku z nową, realnie rysującą się nadzieją na oczekiwane remonty trzech kolejnych dróg w Wolbromiu, burmistrz wystąpił do miejskich rajców o zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie.
Choć faktycznym zarządcą drogi powiatowej nr 1144K od drogi nr 794 Wolbrom – Wierzchowisko na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 794 do ul. Brzozowskiej w Wolbromiu, tj. ul. 1 Maja jest Powiat Olkuski, wiadomo, że jego sytuacja finansowa jest na tyle zła, że bez pomocy z zewnątrz nie byłoby żadnej szansy na kosztowny remont tej ważnej ulicy, będącej zarazem drogą dojazdową do największych wolbromskich zakładów przemysłowych, ale także alternatywną drogą tranzytową na trasie Olkusz – Miechów. Ogromne znaczenie tego remontu zdecydowało o determinacji kilku podmiotów, które zdecydowały się partycypować w jego kosztach – całkowita wartość zadania opiewa na 4 385 924,37 zł. Oprócz dotacji państwa, która wyniesie 50% kosztów modernizacji, na wymagany wkład własny powiatu złożą się środki z budżetu Gminy Wolbrom w wysokości 1.096.481,00 zł tj. 25% kosztów oraz dobrowolne wpłaty firm zainteresowanych remontem, uzupełnione do koniecznego poziomu środkami z budżetu Starostwa.

Na liście rankingowej znalazł się również ponownie (pierwszy raz, w ubiegłym roku zabrakło dla nas środków, mimo wysokiej pozycji na liście rankingowej)  remont ciągu dróg gminnych ul. Młyńskiej oraz ul. Leśnej, z planowanym kosztem modernizacji w wysokości 874 175 zł, z czego połowę dołoży budżet państwa, a drugą – Gmina Wolbrom.
Koszty obydwu remontów tradycyjnie mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargów, które zostaną ogłoszone po ostatecznym zatwierdzeniu przez Ministra Administracji i Cyfryzacji list dofinansowanych projektów.

Ewa Barczyk