Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Dwie uchwały w 10 minut

Główna treść

Dwie uchwały w 10 minut

Podczas dzisiejszej kilkuminutowej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu podjęto dwie uchwały, które zaczną obowiązywać jako prawo miejscowe od 1 stycznia nowego roku. Nowością jest likwidacja opłaty za posiadanie psa.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Ordynacja podatkowa z 14 grudnia 2015 r. konieczne było przyjęcie stawek opłaty targowej. Stawki te nie ulegają żadnej zmianie co do swojej wysokości, ale uchwałę trzeba było przyjąć ze względów formalnych. Jej wykonawcą będzie od 1 stycznia nowa jednostka organizacyjna Gminy Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej. Przypomnijmy, że stawki dzienne stawki opłaty targowej są następujące:                

1) od sprzedaży z pojazdów ciężarowych powyżej 5 ton – 25,00 zł 

2) od sprzedaży z pojazdów ciężarowych do 5 ton- 20,00 zł 

3) od sprzedaży z pozostałych pojazdów i przyczep – 10,00 zł 

4) od sprzedaży ze stołu betonowego – 18,00 zł 

5) od sprzedaży bezpośrednio z placu – ( za każdy rozpoczęty m2) – 7,00 zł 

6) od sprzedaży obnośnej „z ręki „, kosza, wózka  – 5,00 zł 

7) od sprzedaży ze stoiska zadaszonego – 42,00 zł.

8) od sprzedaży na stanowisku wyznaczonym (3m x 2,5 m) – 21,00 zł.

9) inny sposób sprzedaży nie wymieniony powyżej – 20,00 zł.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż, a pobór opłaty targowej odbywa się w drodze inkasa.
 

Drugą, przyjętą przy okazji sesji nadzwyczajnej uchwałą radni zdecydowali jednomyślnie likwidację opłaty za posiadanie psa. Dochody z tej opłaty były znikome w stosunku do nakładu pracy, jaką musieli wykonać urzędnicy, aby wyegzekwować opłaty, zatem radni przychylili się do wniosku burmistrza i opłatę zlikwidowali. W tym roku było to zaledwie 9 600 zł.

Ostatnią zwyczajną sesję RM w tym roku zapowiedziano na 29 grudnia.