Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Dyrektor MOOS w Wolbromiu ogłasza konkurs na stanowisko STARSZEGO SPECJALISTY

Główna treść

Dyrektor MOOS w Wolbromiu ogłasza konkurs na stanowisko STARSZEGO SPECJALISTY

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA OBSŁUGI SZKÓŁ W WOLBROMIU OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE

STARSZEGO SPECJALISTY

w Miejskim Ośrodku Obsługi Szkół w Wolbromiu

.

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

Kandydaci winni spełniać następujące warunki:

1.Wymagania niezbędne (formalne):

– obywatelstwo polskie, lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– nieposzlakowana opinia,

– wykształcenie wyższe,

– posiadanie co najmniej 3 – letniego stażu w administracji publicznej oraz doświadczenia w zakresie merytorycznej obsługi zadań oświatowych,

– niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu,

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Szczegóły naboru – kliknij

Do pobrania:

  1. Kwestionariusz_kandydata zał. nr 1
  2. klauzula informacyjna zał. nr 2