Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Dyrektorzy Zespołów Szkół z nominacjami na następne 5 lat

Główna treść

Dyrektorzy Zespołów Szkół z nominacjami na następne 5 lat

Problemy społeczne i ekonomiczne drobnych gospodarstw rolnych w Europie to główny temat dorocznej już międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w dniach 5-6 lipca br. w Krakowie na Uniwersytecie Rolniczym. 6 lipca jedna z grup odwiedzi Jeżówkę, gdzie spotka się z rolnikami i przedstawicielami lokalnego samorządu.

Jak ważną rolę, zwłaszcza w naszym regionie, odgrywają drobne gospodarstwa rolne pokazują statystyki – aż 52%, najwięcej w skali kraju, małych producentów rolnych znajduje się w Małopolsce, w strukturze małopolskiego rolnictwa aż 90 % to gospodarstwa małe o powierzchni do 3 ha. Stąd też perspektywy rozwoju tych gospodarstw, możliwości ich wsparcia poprzez różnego rodzaju instrumenty WPR, są ważkimi dylematami, nad którymi zainicjowana została już trzy lata temu międzynarodowa dyskusja, która prowadzona będzie 5 lipca w Krakowie.

W drugim dniu konferencji, 6 lipca zorganizowane będą wizyty studyjne w 4 subregionach Małopolski:
a) I trasa – powiat olkuski (gmina Klucze i gmina Wolbrom) – wizyta w Spółdzielni Socjalnej Opoka i gospodarstwie rolnym specjalizującym się w produkcji oraz w przetwórstwie ogórków i kapusty,
b) II trasa – powiat oświęcimski (gmina Zator i gmina Tomice) – spotkanie z LGD Dolina Karpia i lokalnym stowarzyszeniem ArDoKa, zrzeszającym twórców ludowych oraz wizyta w podmiocie gospodarczym rozwijającym usługi turystyczne na obszarach wiejskich,
c) III trasa – powiat myślenicki (gmina Raciechowice) – wizyta w Spółdzielni Socjalnej „Przystań” i w zagrodzie edukacyjnej w miejscowości Czasław,
d) IV trasa – powiat wadowicki (gmina Lanckorona, gmina Kalwaria Zebrzydowska) – spotkanie z lokalnym stolarzem (produkcja mebli i drewnianych zabawek) i spotkanie
w Opactwie w Kalwarii Zebrzydowskiej, prezentacja działalności gospodarczej opactwa.

Na zakończenie wizyt studyjnych każda z grup uczestniczyć będzie w spotkaniu terenowym z rolnikami i przedstawicielami miejscowych samorządów.

Zamiarem organizatorów jest, aby różni interesariusze (i instytucje) pracujący na rzecz rolnictwa krajów Unii Europejskiej, a także krajów pretendujących do członkostwa (w UE) przedstawili i skonfrontowali swoje wyniki badań, stanowiska, opinie i oceny dotyczące stanu i rozwoju drobnych gospodarstw rolnych w Europie. Jest to także okazja, aby organizacje samorządowe, rolnicze i wiejskie oraz społeczno-zawodowe rolników, przedstawiły problemy ekonomiczne i socjalne z jakimi borykają się w ich krajach rolnicy. Przedstawiciele środowisk naukowych uczelni, instytutów rolniczych i ekonomicznych przedstawią stan badań dotyczących społecznych i ekonomicznych problemów gospodarstw drobnych.

Konferencja skierowana jest dla osób zainteresowanych problemami rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie reprezentujących: izby rolnicze, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne, Lokalne Grupy Działania, stowarzyszenia, Posłów na Sejm RP, Posłów do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele świata nauki z zakresu tematyki konferencji, ARR, ARiMR, ANR, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego, jednostki naukowe, pracowników uczelni wyższych, Urzędy Wojewódzkie, Instytucje Państwowe zainteresowane tematyką konferencji, rolników, jednostki badawcze, oraz przedstawicieli instytucji zagranicznych zajmujących się problematyką obszarów wiejskich.

Konferencja zorganizowana została przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Centrum Doradztwa Rolniczego, Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Oddział Regionalny ARiMR, Oddział Terenowy ARR, Małopolską Izbę Rolniczą oraz Biuro Eurodeputowanego Cz. Siekierskiego.

kliknij, aby powiększyć plakat