Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Dyrektorzy Zespołów Szkół z nominacjami na następne 5 lat

Główna treść

Dyrektorzy Zespołów Szkół z nominacjami na następne 5 lat

W wolbromskim magistracie odbyła się uroczystość nadania nominacji dyrektorskich kandydatom wyłonionym 18 kwietnia b.r. z ogłoszonego przez burmistrza konkursu na dyrektorów pięciu placówek oświatowych z terenu gminy Wolbrom. Akty powierzenia nominacji, w obecności wiceburmistrz Katarzyny Gamrat i przedstawiciela Wydziału Edukacji Jadwigi Marchaj, wręczył burmistrz Jan Łaksa.

Nominacje na okres kolejnych pięciu lat szkolnych t.j. od 01.09.13 do 31.08.2018 otrzymali dotychczasowi dyrektorzy placówek: Leopold Straszak – na dyrektora ZS w Wierzchowisku, Waldemar Smoter – na dyrektora ZS Pod Lasem, Robert Kozłowski – na dyrektora ZS w Gołaczewach, Barbara Skorupka – na dyrektora ZS w Zarzeczu oraz Krzysztof Szczepankiewicz – na dyrektora ZS w Dłużcu.

wb