Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Dyskusje z andrzejkami w tle

Główna treść

Dyskusje z andrzejkami w tle

Wykorzystując wigilię andrzejek, wiceprzewodniczący SWM Jacek Soska zorganizował w Jeżówce spotkanie mieszkańców wsi z przybyłymi politykami wywodzącymi się z PSL, a także reprezentantami ministerstw i innych instytucji. Spotkanie zaszczycili m. in. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Wiceminister Rolnictwa Zofia Szalczyk, Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Cezary Szeliga, prezes małopolskiego PSL Andrzej Kosiniak-Kamysz i inni.

Przed południem 29 listopada odbyło się dość kameralne spotkanie, podczas którego poglądy na temat kształcenia dzieci z obszarów wiejskich i wyrównywania ich szans edukacyjnych w zrównoważonym rozwoju kilkunastu przedstawicieli nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców wymieniało z przybyłymi gośćmi, reprezentującymi odpowiednie departamenty  Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, a także krakowskiego Kuratorium Oświaty i Wychowania. W dyskusji wzięli również udział: odpowiadająca za wolbromska oświatę wiceburmistrz Katarzyna Gamrat i radny z Jeżówki Józef Łysek. Podczas spotkania goście zachęcali lokalną społeczność do „brania spraw w swoje ręce” i podejmowania oddolnych inicjatyw, także na rzecz swoich dzieci, a przedstawicielka Ministerstwa Pracy – do korzystania z różnych form wsparcia oferowanego przez państwo. Obiecała też szerszą kampanię informacyjną w tym zakresie. Goście z Warszawy zostali zapewnieni, że władze samorządowe, jak i społeczność lokalna robią co mogą, aby radzić sobie w trudnych warunkach demograficznych i ekonomicznych, ale oczekują rozwiązań systemowych, bo nie da się bez końca ratować coraz trudniejszej sytuacji własnymi siłami. Ponieważ przedstawiciele administracji rządowej niewiele mogli od siebie zaoferować, apelowali o aktywizację lokalnych reprezentantów w sejmie i adresowanie do nich postulatów dotyczących istniejących bolączek i potrzeb.

W czasie, kiedy dorośli debatowali o trudnej polskiej rzeczywistości, w sali gimnastycznej poniżej dzieci i młodzież z Jeżówki oraz okolicznych szkół integrowały się podczas wspólnej zabawy andrzejkowej i sportowych rozgrywek.

Wieczorem na spotkanie z politykami i reprezentantami instytucji rządowych Jacek Soska zaprosił do remizy OSP mieszkańców Jeżówki, a także przedstawicieli okolicznych samorządów i sołtysów. Gminę Wolbrom reprezentowali burmistrz Jan Łaksa, przewodniczący Rady Miejskiej, kilku radnych oraz sołtysów. Ministrowie przedstawili kolejno plany rządu na nadchodzącą perspektywę unijną, w której być może po raz ostatni Polska otrzyma z Unii Europejskiej znaczne środki na inwestycje w latach 2014-20, a w szczególności mówili o szansach dla rolników, w tym o dopłatach bezpośrednich. Minister Kosiniak-Kamysz zachęcał do korzystania ze szkoleń, dzięki którym rolnicy lepiej poznają możliwości jakie oferuje im państwo, informował też o działaniach skierowanych na rozwiązywanie istniejących problemów mieszkańców wsi. Podczas zorganizowanego w dość swobodnej atmosferze spotkania przybyli stosunkowo licznie mieszkańcy mogli zadawać ministrom pytania i zgłaszać postulaty. Pytano o ubezpieczenia rolnicze, plany wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie, remonty wiejskich dróg, dopłaty bezposrednie na następne lata, możliwość łatwiejszego zbytu rolniczych produktów półprzeworzonych na lokalnym targowisku, możliwość zmiany przepisów utrudniających życie rolnikom. Na większość pytań ministrowie odpowiadali od razu, część postulatów obiecując rozważyć.

Nie obyło się także bez ulubionego przez Jacka Soskę elementu – wręczania nagród. Była więc dekoracja  odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” nadaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 20 wybranym przez wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Radę Sołecką Jeżówki zasłużonym rolnikom, wśród których znaleźli się m. in.  Magdalena Grudzień – sołtys Jeżówki, Stanisław Maślisz – były radny z Łobzowa, Jacek Mędrek- sołtys Domaniewic,  Józef Łysek – radny z Jeżówki, Jadwiga Dudek – sołtys Podlesic II, a także wręczenie kilku osobom i instytucjom pucharów za różne, docenione przez Jacka Soskę, zasługi. Na tym zakończono część bardziej oficjalną, po której goście przyłączyli się do indywidualnych rozmów z przybyłą społecznością lokalną. Minister Władysław Kosiniak Kamysz przysiadł się do burmistrza Jana Łaksy, przewodniczącego Włodzimierza Żurka i radnego Józefa Łyska, z którymi rozmawiał na temat konkretnych lokalnych problemów, obiecując pomoc w ich rozwiązaniu.

Uczestnicy andrzejkowego spotkania w jego bardziej rozrywkowej części zostali godnie ugoszczeni jadłem i napitkiem, a także mogli potańczyć przy wtórze „doborowego zespołu muzycznego” – jak to określił gospodarz spotkania w zaproszeniu.

Ewa Barczyk