Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

Główna treść

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

Jutro, 19. września o godz. 10.00 w wolbromskim DK odbędzie się akcja integracyjno- edukacyjna pod nazwą Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Środowisku Lokalnym. W tym roku oprócz występów scenicznych wychowanków WTZ oraz OREW w Wolbromiu przewidziany jest również piknik integracyjny, podczas którego odbędą się zawody sportowe oraz zabawy plastyczne. Będzie można kupić specjalne cegiełki, z których dochód zostanie wykorzystany na poprawę warunków bytowych podopiecznych Warsztatu. Zapraszamy!

Powołany do życia ponad 10 lat temu Warsztat Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej jest placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolbromiu. Stwarza osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. WTZ prowadzi aktywne działania zmierzające do usamodzielnienia uczestników, poprzez uczenie ich wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijanie psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych. Dzięki działalności placówki, osoby niepełnosprawne mają dostęp do świata, wsparcia i nowych możliwości.

Zachęcamy do wspierania tej pożytecznej instytucji!

Greta Fałda

kliknij obrazek, aby go powiększyć