Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

Główna treść

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

W piątek 25 października o godz. 10.00 w wolbromskim DK odbędzie się akcja integracyjno- edukacyjna pod nazwą Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Środowisku Lokalnym. Oprócz występów scenicznych oraz wystawy rękodzieła wykonanego w WTZ w Lgocie Wolbromskiej, będzie mógł kupić specjalne cegiełki, z których dochód zostanie wykorzystany na poprawę warunków bytowych podopiecznych Warsztatu. Zapraszamy!

Powołany do życia prawie 11 lat temu Warsztat Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej jest placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolbromiu. Stwarza osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. WTZ prowadzi aktywne działania zmierzające do usamodzielnienia uczestników, poprzez uczenie ich wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijanie psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych. Dzięki działalności placówki, osoby niepełnosprawne mają dostęp do świata wsparcia i nowych możliwości.
Zachęcamy do wspierania tej pożytecznej instytucji!