Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Dzień profilaktyki w Jeżówce

Główna treść

Dzień profilaktyki w Jeżówce

28 kwietnia 2015 roku w Szkole Podstawowej w Jeżówce odbył się „DZIEŃ PROFILAKTYKI” zorganizowany przy współudziale Centrum Edukacji i Profilaktyki Stowarzyszenia Epsilon z Bielska Białej. Realizowany w Jeżówce program rekomendowany jest przez PARPA, Krajowe biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii, zgodnie z ogólnoeuropejskim standardem certyfikacji programów profilaktycznych EDDRA.

W ramach modułu pracy grupy uczniów z klas 1-3 oraz 4-6 ,wzięły udział w 3-godzinnych warsztatach profilaktycznych. Zajęcia metodą dramy prowadzili trenerzy: Dorota Mularz i Marcin Drzazga.

Młodsi uczniowie wcielili się w rolę kosmonautów udających się w podróż na daleka planetę, starsi zaś poznali historię miasta, w którym ludzie przestali być dla siebie życzliwi. Uczniowie kreując różne role aktywnie przeżywali problemy bohaterów i poszukiwali możliwych rozwiązań, wykorzystując  umiejętność współpracy i empatii oraz doświadczali grupowego sukcesu.  Dzięki udziałowi w zaproponowanej dramie mogli pod okiem  dbających o bezpieczeństwo –profilaktyków przeżyć sytuację podobną do tej, która może przydarzyć się w życiu.

Z trenerami spotkali się również nauczyciele oraz rodzice. Nauczyciele podczas kilkugodzinnej „super wizji”  doskonalili umiejętność pracy  z grupą klasową.  Rodzice zaś  mieli możliwość pracy warsztatowej na temat wytyczania granic własnym dzieciom.

Kontynuacją tych działań jest ponowne przystąpienie przez szkołę do ogólnopolskiej kampanii „POSTAW NA RODZINĘ”  pod hasłem „Poznajmy się lepiej”.

Forma zajęć w szczególny sposób aktywizująca każdego uczestnika bardzo przypadła do gustu wszystkim uczestnikom. Realizacja tego programu odbyła się na terenie Gminy Wolbrom po raz pierwszy, przez co jako uczestnicy przedsięwzięcia czujemy się wyróżnieni. Już teraz czekamy na ciąg dalszy!

Dziękujemy panu Rafałowi Romankowi za pilotowanie całego przedsięwzięcia, które jest finansowane ze środków publicznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych.

Halina Makowska i Ewa Micyk
Szkolne koordynatorki projektu