Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Dzień seniora w Chełmie

Główna treść

Dzień seniora w Chełmie

„Czy jest coś bardziej przyjemnego niż starość otoczona młodością, która chce się czegoś nauczyć”… 28 maja w budynku świetlicy wiejskiej w Chełmie odbył się Dzień Seniora, zorganizowany po raz pierwszy przez Radę Sołecką, Sołtysa i KGW.