Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Dzień Seniora w Gołaczewach – korespondencja

Główna treść

Dzień Seniora w Gołaczewach – korespondencja

18 stycznia 2014 w Zespole Szkół w Gołaczewach odbyła się uroczystość nazywana Dniem Seniora. Jest to cykliczna impreza środowiskowa, tradycyjnie organizowana w szkole już po raz trzeci. Cieszy się wielką popularnością, gdyż łączy mieszkańców Gołaczew, a także integruje pokolenie młodych ze starszymi, gdyż jak pisze ks. Adam Boniecki „Przyszłość przyszłością, ale starych potrzebuje teraźniejszość. Biada, jeśli w jakiejś wspólnocie zabraknie kogoś, kto po prostu kocha wszystkich …”.

Dzień Seniora to wspaniałe działanie społeczne, które tworzy wspólnotę między pokoleniami. Uczy młodych szacunku i wdzięczności wobec doświadczeń i mądrości ludzi starszych. Organizowane jest tradycyjnie w budynku Zespołu Szkół, w okresie poświątecznym, w okolicach Dnia Babci i Dnia Dziadka.

Wszystkich licznie przybyłych w imieniu współorganizatorów powitał dyrektor Zespołu Szkół w Gołaczewach Robert Kozłowski. Podkreślił, że uroczystość środowiskowa jest możliwa dzięki współpracy Zespołu Szkół, sołtysa i Koła Gospodyń Wiejskich. Święto zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: Seniorzy, Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Jan Łaksa, ks.  kanonik Aleksander Witkowski, przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Żurek, radni Marek Gil i Kazimierz Pacia.

Uroczystość Dnia Seniora rozpoczęli uczniowie klas IV-VI, którzy wystąpili w przedstawieniu jasełkowym pt. „Ziarenko czułości”. Następnie dzieci z klasy III recytowały wiersze i śpiewały piosenki z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Uczeń klasy II gimnazjum Dominik Kołodziejczyk uświetnił uroczystość wiązanką melodii biesiadnych, po mistrzowsku zagranych na keyboardzie. Nad oprawą artystyczną Święta Seniora czuwali nauczyciele: Grażyna Dolezy, Beata Molenda, Małgorzata Topolska i Marcin Szymczyk. Pedagodzy serdecznie podziękowali rodzicom za przywóz i odwóz dzieci oraz wsparcie i zaangażowanie w przygotowanie uroczystości. Po montażu słowno-muzycznym dzieci i młodzieży, wystąpił chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Kolejnym Punktem była prezentacja okolicznościowych przyśpiewek przez Koło Gospodyń Wiejskich z Gołaczew.

Na zakończenie uroczystości Dnia Seniora, dyrektor Zespołu Szkół w Gołaczewach Robert Kozłowski w imieniu gospodarzy, Rady Rodziców i obsługi szkoły zaprosił wszystkich Seniorów i zaproszonych gości na smaczny poczęstunek.

Zorganizowany w ZS w Gołaczewach Dzień Seniora był udaną imprezą środowiskową, dzięki pomocy i ofiarności sponsorów, za co organizatorzy składają serdeczne podziękowanie.

Sponsorzy:
Andrzej Gil – Centrum Budowlane „Twój Dom” z Wolbromia
Jan Kiwior – Zakład Wędliniarski Gołaczewy
Marek Gil – Radny Rady Miejskiej w Wolbromiu
Kazimierz Pacia – Radny Rady Miejskiej w Wolbromiu
Bartłomiej Żurek – firma „Bartex” Gołaczewy – Nadmłynie.

Izabela Pieczyrak