Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Dzień Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP W Olkuszu – korespondencja

Główna treść

Dzień Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP W Olkuszu – korespondencja

27 maja 2014 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Olkuszu odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka. Podczas uroczystego apelu wręczono medale, awanse na wyższe stopnie służbowe, odznaczenia oraz wyróżnienia funkcjonariuszom i osobom współpracującym z jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Na koniec zaproszeni gości składali gratulacje i życzenia dla Komendanta Powiatowego oraz wszystkich awansowanych i odznaczonych strażaków.

Za niezawodna służbę na rzecz społeczeństwa świętującym strażakom dziękowali zaproszeni goście m.in.: Poseł na Sejm RP Lidia Gądek, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Mróz, Starosta Powiatu olkuskiego Pani Barbara Rzońca, Burmistrzowie i Wójtowie miast i gmin powiatu olkuskiego, Komendant Powiatowy Policji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Olkuszu, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Olkusz, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Olkuszu, Komendanci Gminni ZOSP RP oraz inne osoby zaprzyjaźnione i wspierające Komendę Powiatową PSP w Olkuszu.

Odznaczeni strażacy:   
„Brązową Odznakę Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”  :
– mł. kpt. Bętkowski Artur
– kpt. Robert Żaba

 „Złoty  Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymuje:
– mł. bryg. Zbigniew Wrzesień
– st. str. Arkadiusz Kucharek

„Srebrny  Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymuje:
– st. ogn. Andrzej Barczyk

„Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymuje:
– sekc. Marcin Kania
– sekc. Przemysław Ścigaj

Awansowani strażacy:
Do stopnia młodszego brygadiera awansowany został:
st. kpt. Mucha Tomasz          
Do stopnia starszego kapitana awansowany został:
kpt. Pandel Piotr        
Do stopnia starszego ogniomistrza awansowani zostali:
ogn. Łukasz Banaś       
ogn. Łukasz Jastrząb        
ogn. Łukasz Szatan       
Do stopnia ogniomistrza awansowani zostali:
mł. ogn. Paweł Piątek       
mł. ogn. Paweł Smętek        
Do stopnia młodszego ogniomistrza awansowany został:
st. sekc. Andrzej Osmęda   
Do stopnia starszego sekcyjnego awansowani zostali:
sekc. Sławomir Knap       
sekc. Łukasz Konieczny        
sekc. Paweł Kulawik       
sekc. Krzysztof Pasich       

Listy pochwalne dla funkcjonariuszy tut. Komendy, którzy w kwietniu 2014 roku wyróżnili się odwagą, ofiarnością i zaangażowaniem podczas ratowania życia pięciu osób poszkodowanych w wypadku dwóch pojazdów na drodze wojewódzkiej nr 783 w miejscowości Chrząstowice:

Wyróżnieni zostali:
mł. bryg. Jan Sarwa
mł. bryg. Marcin Maciora
kpt. Robert Żaba.
mł. kpt. Adrian Marczewski
st. asp. Piotr Bałazy
asp. Michał Skupień,
mł. asp. Maciej Adamczyk
ogn. Łukasz Banaś
ogn. Grzegorz Leś
mł. ogn. Tomasz Hyla
st. sekc. Marcin Duch
sekc. Radosław Piputa
st. str. Andrzej Błaut 
st. str. Łukasz Samul,
st. str. Krystian Redwan,
str. Dawid Kręgiel

Statuetki okolicznościowe dla instytucji i firm wspierających w 2013 roku działania na rzecz rozwoju Komendy Powiatowej PSP w Olkuszu otrzymali:
Nadbryg. Andrzej Mróz – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP
Pani Barbara Rzońca – Starosta Powiatu Olkuskiego
Pan Kazimierz Ściążko – Wójt Gminy Klucze i Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Olkuszu
Pan Dariusz Rzepka – Burmistrz Miasta i Gminy  w Olkuszu
Pan Jan Łaksa – Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom
Pan Mirosław Gajdziszewski – Burmistrz Miasta Bukowno
Pan Ryszard Januszek – Wójt Gminy Bolesław
Pan Roman Żelazny – Wójt Gminy Trzyciąż
Państwo Celina i Jerzy Bitner – Zakłady Kablowe „BITNER”
Pan Andrzej Konsor – Prezes Zarządu ES SYSTEM Sp. z o.o.
Pan Marcin Kubiczek – Prezes Zarządu ARKOP Sp. z o.o.
Pan Dariusz Łazarczyk – Prezes Zarządu LINTER S.A.
Pan Bogusław Ochab – Prezes Zarządu ZGH „Bolesław” w Bukownie
Pan Jerzy Czekaj – Prezes Zarządu Bolesław Recycling Sp. z o.o.
Pan Józef Sarecki – Prezes Zarządu BOLTECH Sp. z o.o

Informujemy ponadto, że w dniu 4 maja bieżącego roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Warszawie odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Strażaka połączone z promocją oficerską Państwowej Straży Pożarnej. Podczas uroczystej stopień młodszego kapitana otrzymali:
– st. asp. Janik Adam        
– st. asp. Papaj Paweł   
– asp. Dorna Michał    
– asp. Żaba Karol       

Również w trakcie uroczystości wojewódzkich z okazji Dnia Strażaka 2014, które odbyły się  w Krakowie odznaczeni i awansowani zostali strażacy Komendy Powiatowej PSP w Olkuszu:

„Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę”:
– st. ogn. Andrzej Barczyk

„Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę”:
– mł. bryg. Tomasz Mucha
– mł. bryg. Marcin Maciora
– kpt. Marek Kot
– mł. kpt. Andrzej Kiwior

„Brązową Odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”:
– st. kpt. Michał Polak

Do stopnia aspiranta sztabowego awansowany został:
st. asp. Zębala Marcin

nadesłał: mł. bryg. mgr inż. Marcin Maciora
Oficer prasowy w zakresie spraw operacyjnych