Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Dzień Ziemi w ZS-P w Kąpielach Wielkich – korespondencja

Główna treść

Dzień Ziemi w ZS-P w Kąpielach Wielkich – korespondencja

,,Na ochronie środowiska Twoje zdrowie zyska”- pod takim hasłem obchodziliśmy w dniu 25.04.br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kąpielach Wielkich Międzynarodowy Dzień Ziemi. Ideą tegorocznych obchodów było ukazanie wpływu środowiska naturalnego na zdrowie każdego z nas. Na wstępie Pani Dyrektor Anna Świerczek powitała zaproszonych gości: Dyrektora  Miejsko-Gminnego Centrum Medycznego ,,WOLMED” w Wolbromiu, lek. med. Lidię GądekAnetę Perek– Kierownika Referatu Wydziału Ochrony Środowiska UMiG Wolbrom oraz wszystkich zebranych. Następnie głos zabrała pani Zdzisława Posełek, nauczycielka przyrody, która krótko nawiązała do hasła tegorocznych obchodów Dnia Ziemi. Zwróciła uwagę na konsekwencje, jakie niesie za sobą dewastacja środowiska naturalnego oraz podkreśliła, że celem obchodów Święta Ziemi jest uwrażliwienie uczniów na to, że czyste zadbane środowisko jest jednym z wyznaczników dobrego zdrowia przyszłych pokoleń. Życie ludzkie porównała do pajęczyny składającej się z wielu nitek, jeżeli zniszczymy jeden z elementów przyrody, czeka nas zagłada. W dalszej części uczniowie klasy III przygotowani przez panią Zdzisławę Posełek zaprezentowali zebranym inscenizację pt: ,,Piknik w lesie”. Był to popis znakomitej gry aktorskiej. Piękna dekoracja, kostiumy oraz gra aktorska sprawiły, że wszyscy oglądali przedstawienie z dużym zainteresowaniem, a po przedstawieniu nagrodzili aktorów gromkimi brawami. Po przedstawieniu głos zabrała dobrze znana naszym wychowankom pani doktor, lekarz medycyny rodzinnej pani Lidia Gądek, która pogratulowała uczniom pięknego występu. W ciekawy sposób przedstawiła wpływ środowiska na nasze zdrowie. Zachęcała uczniów do segregacji odpadów, dbania o czystość środowiska naturalnego, zwracania uwagi wszystkim tym, którzy swoimi działaniami szkodzą przyrodzie, ale przede wszystkim zachęcała do zdrowego odżywiania się, spożywania dużej ilości owoców i warzyw oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. Ponadto każdy uczeń otrzymał od pani doktor pyszne, pachnące, soczyste jabłko.Pani Aneta Perek-Kierownik Referatu Wydziału Ochrony Środowiska podarowała dzieciom pudełka do segregacji baterii, zwracając uwagę na szkodliwy wpływ zużytych baterii na środowisko naturalne i konieczność wrzucania ich do specjalnych pojemników.Podczas prezentowania przez uczniów klasy III umiejętności wokalnych w repertuarze piosenek o tematyce ekologicznej  jury w składzie: Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Medycznego ,,WOLMED” lek. med. Lidia Gądek, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska UMiG Wolbrom – Aneta Perek oraz Dyrektor szkoły Anna Świerczek dokonało oceny kanapek, które wykonała każda z klas w Szkolnym konkursie na kanapkę ,,Samo zdrowie”. Ilość i różnorodność wykorzystanych produktów oraz pomysłowość uczniów wprawiły jury w zdumienie. Wszystkie kanapki spełniały kryteria konkursowe, w związku z czym nie udało się wyłonić zwycięzcy. Na zakończenie goszczące w naszej szkole panie otrzymały podziękowanie za promowanie prozdrowowotnych i proekologicznych postaw  wśród dzieci oraz młodzieży.Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Medycznego ,,WOLMED” lek. med. Lidia Gądek miała także okazję obejrzeć piękny, nowo wyremontowany gabinet pielęgniarki szkolnej.