Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Dziś ruszyły Matury 2022. Połamania piór!

Główna treść

Dziś ruszyły Matury 2022. Połamania piór!

Blisko 290 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia przystąpiło o godzinie 9.00 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Z okazji rozpoczętych egzaminów wszystkim maturzystom zdającym egzamin dojrzałości w wolbromskim Zespole Szkół, Burmistrz Wolbromia Adam Zielnik życzy wymarzonych tematów, połamania piór, oraz jak najlepszych wyników, które otworzą drogę do rozwinięcia skrzydeł w dalszym kształceniu, oraz realizacji zawodowych marzeń i pomyślnej przyszłości!

Matury 2022. Harmonogram

Egzaminy pisemne będą przeprowadzane rano (początek o godz. 9.00) i po południu (początek o godz. 14.00).

4 maja rano – egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, po południu będzie egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej

5 maja rano – egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu z historii muzyki

6 maja rano – egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a po południu egzaminy z języków: niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego na poziomie podstawowym

9 maja rano – egzamin z języka angielskiego na poziomach podstawowym i dwujęzycznym, a po południu z filozofii

10 maja rano – egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym

11 maja rano – egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym

12 maja rano – egzamin z biologii, a po południu z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym

13 maja rano – egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym

16 maja rano – egzamin z chemii, a po południu z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym

17 maja rano – egzamin z historii, a po południu z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego) na poziomie podstawowym

18 maja rano będzie egzamin z geografii, a po południu z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym

19 maja rano – egzamin z fizyki, a po południu z historii sztuki

20 maja rano – egzamin z informatyki, a po południu z języka kaszubskiego i z języka łemkowskiego

23 maja przeprowadzone będą egzaminy z poszczególnych przedmiotów, zdawane w językach obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Sesja egzaminów maturalnych ustnych w terminie głównym potrwa od 18 do 20 maja, będą przeprowadzane w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Egzaminy ustne w roku szkolnym 2021/2022 nie są obowiązkowe. Zorganizowane zostaną tylko dla tych abiturientów, którym wynik z takiego egzaminu będzie potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.