Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Dziś ślubowanie Burmistrza

Główna treść

Dziś ślubowanie Burmistrza

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie z 2 grudnia 2014 roku dziś, 9 grudnia o godz. 13.30 w wolbromskim Domu Kultury odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Wolbromiu, na której uroczyste ślubowanie złoży nowy Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom.

Po złożeniu ślubowania burmistrz Adam Zielnik rozpocznie oficjalnie urzędowanie w Gminie Wolbrom w kadencji 2014-2018.

W porządku obrad przewidziano także podjęcie przez radę pierwszych uchwał w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolbromiu, a także ustalenia liczby, rodzajów, składów liczbowych i osobowych oraz ogólnych zakresów działania stałych komisji Rady Miejskiej w Wolbromiu, a ponadto wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego i ślubowanie Zbigniewa Żyły, który był nieobecny na pierwszej sesji.

Ewa Barczyk