Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: E-dowód

Główna treść

E-dowód

Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu informuje, że w związku z wdrożeniem dowodu osobistego z warstwą elektroniczną wystąpią czasowe przerwy techniczne w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

W dniu 27 lutego 2019 r. zostanie wyłączona możliwość wnioskowania o dowód osobisty przez internet. Usługa zostanie włączona 4 marca 2019 r. W dniu 1 marca 2019 r. od godz.12.00 do końca godzin otwarcia urzędu, nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosku o dowód osobisty oraz odbioru już gotowego dokumentu. W tym dniu wnioski przyjmowane są do godz.11.30 Wnioski o nowe, elektroniczne dowody osobiste będzie można składać od 4 marca 2019.

E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, który będzie bezpłatnym i bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Nowe dowody będą zewnętrznie podobne do obecnych, wewnątrz będzie jednak znajdował się chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie biometryczne. Chip będzie bezstykowy, co oznacza, że użycie warstwy elektronicznej dowodu osobistego będzie możliwe po przyłożeniu dokumentu do czytnika, a nie włożeniu do czytnika. Nie zmienią się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego: będzie on potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Nowy dowód ma również służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych. O nowy dowód osobisty będzie można się starać jeszcze przed upływem ważności posiadanego dokumentu. Nie ma jednak takiej konieczności.

Więcej informacji: www.edowod.gov.pl

Uwaga!
Dotychczasowe dowody osobiste nie tracą ważności.
Wszystkie dowody osobiste, które zostaną wydane na podstawie wniosków złożonych od 4 marca 2019 roku będą już miały warstwę elektroniczną.