Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: E-usługi w informacji przestrzennej Gminy Wolbrom

Główna treść

E-usługi w informacji przestrzennej Gminy Wolbrom

Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami informuje, że w wyniku realizacji projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Gminy Wolbrom” została uruchomiała e–usługa pozwalająca na pozyskiwanie informacji z bazy danych ewidencji gruntów i budynków (egib) oraz państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego (PZGiK).

Wdrożenie e-usług umożliwia złożenie przez internat wniosku o udostępnienie danych, dokonania płatności elektronicznej i zrealizować wniosek bez konieczności wychodzenia z domu.
W systemie e-usług publicznych dostępne są następujące rodzaje portali udostepniających określone usługi elektroniczne:
– Portal interesanta – portal przeznaczany dla interesantów indywidualnych i firm. Usługa pozwala na pobranie i złożenie drogą elektroniczną e-wniosku o wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, e-wniosku o wydanie kopii mapy ewidencyjnej oraz kopii mapy zasadniczej w formie wektorowej oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
– Portal Branżysty – portal przeznaczony dla podmiotów zarządzających obiektami GESUT. Usługa pozwala branżystom na przekazywanie aktualnych informacji o sieciach uzbrojenia terenu, zgłaszanie zmian i weryfikacji danych o tych sieciach w sposób zdalny.
– Portal Geodety – portal przeznaczony dla uprawnionych wykonawców geodezyjnych. Usługa pozwala m.in. na zgłoszenie pracy geodezyjnej, zdalne uzgodnienie materiałów z zasobu niezbędnych do wykonania pracy, otrzymanie zamówionych materiałów geodezyjnych w formie elektronicznej.
– Portal Mapowy – portal przeznaczony dla wszystkich interesantów, pozwala na przeglądanie danych przestrzennych publicznie dostępnych.