Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ekodoradca Gminy Wolbrom radzi.

Główna treść

Ekodoradca Gminy Wolbrom radzi.

Antysmogowe ABC

27 października 2020 r. w Małopolsce zaczął obowiązywać uchwalony przez Sejmik Województwa Program Ochrony Powietrza. Kompleksowy projekt działań na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym regionie pozwoli osiągnąć m.in. znaczącą redukcję emisji pyłów zawieszonych w atmosferze do roku 2023 oraz benzo(a)pirenu do roku 2026. POP podpowiada rozwiązania na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, dzięki którym mieszkańcom naszego regionu łatwiej będzie zrealizować zapisy uchwał antysmogowych.

Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce obowiązuje uchwała antysmogowa dla całego regionu. Oznacza to, że do jej przepisów muszą dostosować się wszyscy mieszkańcy województwa małopolskiego. Uchwała antysmogowa dla Krakowa obowiązuje od 1 września 2019 roku i wprowadza całkowity zakaz stosowania węgla i drewna w stolicy Małopolski.

Co w praktyce oznaczają wprowadzone przepisy? Sprawdź, co się zmieniło na:  https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/srodowisko/antysmogoweabc

Jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z gminnym Ekodoradcą.