Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ekologia w biurze – to się opłaca! – projekt dedykowany przedsiębiorcom

Główna treść

Ekologia w biurze – to się opłaca! – projekt dedykowany przedsiębiorcom

Organizatorzy projektu współfinansowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszają przedsiębiorców działających w branży handlowej z terenu gminy Wolbrom do bezpłatnego udziału w projekcie „Ekologia w biurze – to się opłaca”. Udział w projekcie jest szansą aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości wprowadzenia eko-rozwiązań w codziennej działalności swojej firmy.

Uczestnicy projektu „Ekologia w biurze – to się opłaca” wezmą udział w szkoleniach i doradztwie związanym z ekologicznymi rozwiązaniami w zakresie prowadzenia działalności. Tematyka szkoleń i doradztwa będzie dostosowana do branży, w której funkcjonuje dana firma i skoncentrowana będzie wokół następujących tematów:

1) Eko-podstawy, eko-marketnig, obsługa klienta z zachowaniem zasad proekologicznych, tworzenie eko-marki, eko-żywność

2) Ekologiczne prowadzenie biura (odpowiedni dobór sprzętu, segregacja odpadów, elektroniczny obieg dokumentów, zużycie wody, energii, segregacja odpadów);

3) Inwestycje w biuro/ budynek w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii (solary, pompy ciepła, fotowoltanika, itp.) wraz z analizą dostępnych źródeł finansowania w tym zakresie.

Finalnym efektem udziału w projekcie będzie indywidualny plan wdrożenia konkretnego rozwiązania w firmie wraz z analizą kosztów wprowadzenia oraz korzyści związanych z wykorzystania danego rozwiązania.

Udział w projekcie jest bezpłatny – każde przedsiębiorstwo może delegować 2 osoby (właścicieli, pracowników) z preferencją dla osób w wieku 50+ oraz kobiet.

Zgłaszając udział swojej firmy w naszym projekcie:

– zyskasz wiedzę związaną z wprowadzeniem w swojej firmie ekologicznych rozwiązać, co przełoży się obniżenie kosztów związanych z funkcjonowaniem firmy/sklepu;
– podniesiesz prestiż swojego przedsiębiorstwa, jako firmy przyjaznej środowisku;
– będziesz miał szansę pozyskać nowych klientów, dla których ważna jest troska o środowisko naturalne.

Kto może wziąć udział w projekcie? – wymagania formalne  
– mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa,
– posiadające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa małopolskiego,
– działające w branży handlowej – zgodnie z kodem PKD,
– wynajmujące lub posiadające co najmniej jedno biuro (nie liczy się biuro w domu/ mieszkaniu, chyba że stanowi ono wydzieloną powierzchnię przeznaczoną wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej),
– posiadają status „aktywny” (działalność nie jest zawieszona),
– nie uzyskały wsparcia z pomocy publicznej de minimis w ramach poddziałania 2.1.1. w związku z objęciem ich wsparciem w ramach projektu szkoleniowego zamkniętego w ramach PO KL;

Masz pytania związane z aplikowaniem – skontaktuj się telefonicznie lub mailowo z pracownikiem Biura projektu. Zapraszamy także do wizyty w naszym Biurze. Istnieje także możliwość konsultacji na miejscu w siedzibie przedsiębiorstwa, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Biuro Projektu
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 15, 32-300 Olkusz
tel./fax.  32 754 49 99, e-mail: a.dela@grafitolkusz.pl

Więcej o projekcie na stronie www.biurorachmistrz.eu/ekologiaktóry będzie dostępny od 21.01.2014 r. lub www.grafitolkusz.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizator projektu: F.H.U. „Rachmistrz”, Wioletta Jaros – Cichoń
Partner: Emilia Szczepara Zakład Produkcyjno Handlowy  „Grafit”