Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ekologia w biurze – to się opłaca

Główna treść

Ekologia w biurze – to się opłaca

Realizatorzy projektu „Ekologia w biurze – to się opłaca” zapraszają przedsiębiorców z branży handlowej z terenu gminy Wolbrom do bezpłatnego udziału w projekcie, którego celem jest podniesienie wiedzy właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich firm w zakresie wprowadzania ekologicznych rozwiązań w codziennym funkcjonowaniu firmy.

Przedsiębiorco,
– chciałbyś obniżyć koszty funkcjonowania swojej firmy w obszarze zużycia wody, energii, ciepła?
– zastanawiasz się nad wykorzystaniem nowych mediów w swoich działaniach marketingowych?
– myślisz o nowych inwestycjach i szukasz możliwości ich dofinansowania?
– chcesz być postrzegany jako firma dbająca o środowisko?

Zakres wsparcia:
1. Szkolenie ogólne – wyjazdowe w hotelu o wysokim standardzie, posiadającym wdrożone rozwiązania ekologiczne (3 dni x 8 godz.). Omówienie całości tematyki związanej z ekologicznym podejściem do prowadzenia biznesu.
2. Indywidualne doradztwo wstępne (8 godz./ firmę) – Szczegółowa analiza potrzeb konkretnej firmy w zakresie rozwiązań proekologicznych

3. Szkolenia specjalistyczne (2 zjazdy na miejscu  x 2 dni x 8 godz.) Tematyka dostosowana do potrzeb danego przedsiębiorcy, wynikających z analizy przeprowadzonej podczas indywidualnego doradztwa.

Przykładowa tematyka szkoleń specjalistycznych:

  • Marketing ekologiczny – Jak skutecznie promować swoje działania aby nie szkodzić środowisku? (tworzenie strony internetowej, wykorzystanie reklamy internetowej)
  • Obsługa klienta a ekologia
  • Ekologicznie na co dzień – czyli jak zorganizować stanowisko pracy, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko?
  • Ekologiczna jazda  (szkolenie dla firm handlowych posiadających tabor samochodowy),
  • Ekologiczna żywność (dla firm handlowych z branży spożywczej, piekarni, cukierni, itp),
  • Odnawialne źródła energii – charakterystyka poszczególnych rozwiązań,
  • Źródła finansowania inwestycji dla przedsiębiorstw – nowa perspektywa finansowania. W co inwestować, aby nie szkodzić środowisku?
  • Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, ochrona środowiska, opłaty środowiskowe, zarządzanie odpadami.
  • Audyt energetyczny – jak przygotować się do uzyskania certyfikatu?
  • Dobór sprzętu, oświetlenia, rozwiązań w dziedzinie  wykorzystania ciepła, energii, wody w przedsiębiorstwie

4. Indywidualne doradztwo – opracowanie Planu Wdrożenia Konkretnego Rozwiązania dla danej firmy (10 godz./ firmę). Plan zawierać będzie: opis zidentyfikowanych obszarów, w których należy wdrożyć działania ekologiczne; wymierne wskaźniki ekonomiczne i koszty wdrożenia

W czym doradca może pomóc danemu przedsiębiorcy? – przykłady:
1. zaproponuje korzystne rozwiązania w zakresie prowadzenia działań reklamowo – promocyjnych z uwzględnieniem aspektu ekologicznego,
2. podpowie, jak skutecznie wykorzystać narzędzia internetowe i materiały reklamowe nieszkodliwe dla środowiska,
3. przeanalizuje potrzeby szkoleniowe danego przedsiębiorcy w obszarach objętych tematyką projektu,
4. przeprowadzi analizę kosztów danego przedsiębiorcy (zużycia prądu, energii, wody), zaproponuje korzystne rozwiązanie w zakresie wprowadzenia nowego rozwiązania z dziedziny odnawialnych źródeł energii  wraz z analizą ich kosztów,
5. pomoże w przygotowaniu wstępnych założeń projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem możliwych zewnętrznych źródeł finansowania.

Każdorazowo tematyka szkoleń stacjonarnych oraz tematyka doradztwa będzie dostosowana do potrzeb i specyfiki danej firmy.

Dla kogo – kryteria udziału w projekcie
Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą działającym w branży handlowej na terenie województwa małopolskiego nie czekaj i już dziś zgłoś swój udział w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie internetowej projektu oraz w Biurze projektu.

Szczegółowe kryteria rekrutacji wraz z informacją o sposobie aplikowana opisane są w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” (do pobrania ze strony internetowej).

Biuro projektu „Ekologia w biurze – to się opłaca”
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 15, 32-300 Olkusz
tel./fax: 32 754 49 99

tel. kom.: 661 929 580
e-mail: rekrutacja@ekologiawbiurze.pl
strona internetowa:  www.ekologiawbiurze.pl