Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ekopartnerzy na Rzecz Słonecznej Energii Małopolski

Główna treść

Ekopartnerzy na Rzecz Słonecznej Energii Małopolski

W związku z projektem „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, którego realizacja przewidziana jest na 2021 rok, oraz rezygnacjami mieszkańców znajdujących się na liście podstawowej z dofinansowania zestawów solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i pomp ciepła, informujemy o przeprowadzeniu dodatkowego naboru wniosków dla mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem do ww instalacji.

Dostępne w ramach projektu zestawy to:

  • 3 kolektory płaskie, zasobnik 400 l, montaż w obrębie budynku mieszkalnego – kwota wkładu własnego mieszkańca wynosi 6445,66 zł,
  • 3 kolektory płaskie, zasobnik 400 l, montaż na gruncie – kwota wkładu własnego mieszkańca wynosi 8591,55 zł,
  • 2 kolektory płaskie, zasobnik 300 l, montaż na gruncie – kwota wkładu własnego mieszkańca wynosi 7123,55 zł.
  • Pompa ciepła do CO+CWU o mocy 12,99 kW – kwota wkładu własnego mieszkańca 35 721,00 zł
  • Pompa ciepła do CO+CWU o mocy 17,00 kW – kwota wkładu własnego mieszkańca 45 511,20 zł

W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć ankietę informacyjną, a następnie, po telefonicznej informacji o zakwalifikowaniu do udziału w programie należy podpisać umowę z firmą DoEko na wykonanie analizy możliwości przyłączenia urządzeń OZE oraz uiścić opłatę za jej wykonanie w wysokości 258,30 zł (instalacja solarna) lub 393,60 zł (pompa ciepła). Po wykonaniu analizy oraz dostosowaniu wielkości i lokalizacji urządzeń solarnych, możliwe będzie zawarcie umowy o dofinansowanie pomiędzy Beneficjentem a Gminą Wolbrom

Telefony kontaktowe w sprawie:
327065364
327065349
327065308

Poniżej dostepne są:
– ankieta informacyjna
– umowa z firmą DoEko o wykonanie analizy mozliwości przyłączenia urządzeń OZE.
– wzór umowy dotyczącej dofinansowania do instalacji solarnej,
– wzór umowy dotyczącej dofinansowania do pomp ciepła,
– Regulamin uczestnictwa w projekcie.
– karty katalogowe urządzeń OZE
  Karta-Katalogowa-COMO-300.pdf
  HXP_karta_produktu.pdf
  HXP_A5_4_str_2020_12_15_v1.pdf
  Karta-techniczna-zasobnika.pdf
  Karta-techniczna-ES2V2,65-AL-CU.pdf
 
 Certyfikat-011-7S2637-F_pl.pdf