Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Emilia Dela finalistką Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego

Główna treść

Emilia Dela finalistką Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego

Sukces uczennicy ZS Pod Lasem 13 kwietnia ogłoszono wyniki Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych. Miło mi poinformować, że Emilia Dela – uczennica kl. IIIA Gimnazjum nr 2 w Wolbromiu zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego i uzyskała tytuł finalistki.
Organizatorem konkursu było Kuratorium Oświaty w Krakowie, a tematem przewodnim cytat pochodzący z utworu Adama Mickiewicza „Młodości, ty nad poziomy wylatuj”. Celem konkursu było wyłanianie talentów, rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów.
Emilia, pokonując kolejne etapy konkursu, wykazała się umiejętnością posługiwania kategoriami teoretycznoliterackimi, w celu analizy i interpretacji tekstów kultury podanych w spisie lektur konkursowych, wiedzą o języku, znajomością kontekstów historycznych, biograficznych, kulturowych i filozoficznych umożliwiających interpretowanie wskazanych lektur. Uczennica wykazała się również dużym talentem w zakresie redagowania krótszych i dłuższych form literackich, ze zwróceniem szczególnej uwagi na prezentowanie stanowiska, argumentowanie i wnioskowanie.
Gratuluję osiągniętego wyniku i życzę dalszych sukcesów.

Anna Klich