Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Europejski Dzień Języków w Wolbromiu – korespondencja z ZS

Główna treść

Europejski Dzień Języków w Wolbromiu – korespondencja z ZS

„Każdy język obcy daje ci nowe życie. Jeśli znasz tylko jeden język, żyjesz tylko raz”… 26 września, jak co roku, Zespół Szkół w Wolbromiu włączył się w obchody Europejskiego Dnia Języków. W tym roku nauczyciele języków obcych zorganizowali Językową Grę Miejską, do której oprócz uczniów Zespołu Szkół włączyli się uczniowie Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu, Zespołu Szkół w Wierzchowisku oraz Zespołu Szkół w Suchej. Celem gry było propagowanie nauki języków obcych oraz aktywizacja środowiska lokalnego.

Grę, której organizatorkami byli nauczyciele języków obcych – Ewelina Drzewiecka, Dominika Łaksa, Marta Pietrus- Żelazko, Małgorzata Plata, Paulina Tracz oraz Dominik Wróbel, rozpoczął uroczysty przemarsz z flagami państw europejskich na trasie Zespół Szkół – Dom Kultury. Dyrektor ZS Jarosław Kazibut powitał wszystkich uczestników oraz podkreślił jak ważna jest znajomość języków obcych we współczesnym świecie. Następnie uczennica klasy 2d – Magdalena Furgał przypomniała zasady gry. Uczestnicy, zorganizowani w zespoły, otrzymali mapy okolicy wraz z zaznaczonymi ośmioma bazami, do których musieli dotrzeć w określonej kolejności, nie opuszczając w trakcie gry żadnej z baz. Przy każdym stanowisku zespoły musiały wykonać zadanie z jednego z języków: angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego, korzystając z pomocy asystentów technicznych i słowników. Za każde poprawnie wykonane zadanie zespół otrzymał jeden element układanki. Po wykonaniu wszystkich ośmiu zadań uczestnicy powrócili do punktu startowego oraz zaprezentowali całość układanki. Następnie każdy zespół wybrał dowolny plakat i stworzył związane z nim hasło promujące języki obce.

Zadanie najszybciej ukończyła I drużyna z Zespołu Szkół w Wolbromiu, ale nagrody, zgodnie z regulaminem, przypadły twórcom najbardziej oryginalnego hasła. Zwycięzcą okazała się II drużyna z Gimnazjum nr 4, która stworzyła hasło „With the language, rule the world” („Z językiem, rządź światem”). Każda szkoła otrzymała też pamiątkowy dyplom za udział w grze.

Szczególne podziękowania należą się Dyrekcjom Szkół oraz opiekunom za umożliwienie młodzieży udziału w obchodach (p. P. Strózik z Gimnazjum nr 4, p. E. Wójcik z Zespołu Szkół w Wierzchowisku oraz p. E. Orczyk z Zespołu Szkół w Suchej), Dyrektorowi Domu Kultury za pomoc techniczną w czasie tego przedsięwzięcia oraz wszystkim instytucjom, na terenie których odbywała się gra. Dziękujemy też uczniom, którzy po raz kolejny chętnie uczestniczyli w obchodach Europejskiego Dnia Języków, przypominając innym słowa Ludwiga Wittgensteina: „Granice mojego języka są granicami mojego świata”.

Nauczyciele języków obcych z ZS