Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: ”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Główna treść

”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Tytuł operacji:„Centrum turystyki i rekreacji w Łobzowie”
Cel operacji:Utworzenie centrum turystyki i rekreacji w Łobzowie dla udostępnienia mieszkańcom infrastruktury związanej z turystyką i rekreacją
Planowane efekty rzeczowe operacji:Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej szt. 1.
Okres realizacji operacji:2018 – 2019
Całkowity koszt operacji1 998 362,97 zł
Koszt kwalifikowalny operacji550 475,91 zł
Przyznana pomoc350 267 zł
Program:   Działanie:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałanie:Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność