Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Główna treść

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Tytuł operacji:Adaptacja i modernizacja części budynku OSP Dłużec na świetlicę Tradycji Ziemi Dłużeckiej
Cel operacji:Polepszenie oferty kulturalnej poprzez adaptację i modernizację części budynku OSP Dłużec na Świetlice Tradycji Ziemi Dłużeckiej
Planowane efekty rzeczowe operacji:Liczba obiektów przebudowanych pełniących funkcję kulturalną –  szt. 1.
Okres realizacji operacji:2018 – 2019
Typ operacjiInwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne
Koszt kwalifikowalny operacji697 453 zł
Przyznana pomoc443 789 zł
Program: Działanie:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie:Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury