Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Event gminny promujący wymianę starych kotłów

Główna treść

Event gminny promujący wymianę starych kotłów

W ramach projektu nr RPMP.04.04.02-12-0235/18 pn. „Wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe na kotły gazowe i spalające biomasę w indywidualnych gospodarstwach domowych wraz z dofinansowaniem termomodernizacji części budynków na terenie gminy Wolbrom”, w dniu 27 marca 2023 roku o godz. 14.00 na rynku w Wolbromiu odbył się event gminny- akcja promująca realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy UMiG Wolbrom- pomoc merytoryczna dla potencjalnych Beneficjentów oraz firmy wystawiające nowoczesne urządzenia grzewcze- wsparcie techniczne. Pomimo niesprzyjającej aury zainteresowanie mieszkańców było duże. (ok. 70 osób).

W projekcie można otrzymać dofinansowanie do 14 000,00 PLN. Po audycie energetycznym oraz po wykonaniu oceny energetycznej budynku, będzie znany zakres wykonywanych prac termomodernizacyjnych oraz zostanie wskazana moc nowoczesnego urządzenia grzewczego.

W trakcie trwania eventu, informowano również o programie Czyste powietrze oraz o Projekcie zintegrowanym LIFE, którego gmina Wolbrom jest beneficjentem.

W ramach eventu zainteresowani Mieszkańcy otrzymali również promocyjne gadżety, rośliny antysmogowe jak również ulotki informujące o dotacjach unijnych, a także ulotki o uchwale antysmogowej.