Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń, o których mowa w art. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Główna treść

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń, o których mowa w art. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH, OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI NA TERENIE GMINY WOLBROM

Zgodnie z art. 7 ust. 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2519z późn.zm.)

L.p.Nazwa i adres przedsiębiorcyRodzaj prowadzonej działalnościNr decyzjiData wydania decyzjiData cofnięcia pozwoleniaPowód cofnięcia pozwoleniaData wygaśnięcia
2012 rok
1.
RED-WOJ Wojciech Wojewoda, Wywóz Nieczystości Płynnych, Smoleń 17, 42-436 Pilica


Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z posesji indywidualnych z terenu gminy Wolbrom
WTI.6233.1.2012 Nr 1/2012

12.04.2012 r. (prawomocna: 03.05.2012 r.)

03.05.2022 r.
2.
Anna Piputa, Wywóz Nieczystości i Usługi Rolnicze Dłużec 27, 32- 340 Wolbrom
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z posesji indywidualnych z terenu gminy Wolbrom

WTI.6233.2.1.2012 Nr 2/2012

28.12.2012 r. (prawomocna: 22.01.2013 r.)


22.01.2023 rok
3.
F.H.U. „NOVA” Małgorzata Barczyk Gołaczewy kol. Piaski 80 32- 340 Wolbrom
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z posesji indywidualnych z terenu gminy Wolbrom
WTI.6233.3.2012 Nr 3/2012

30.11.2012 r. (prawomocna: 24.12.2012 r.)


24.12.2022 rok
2013 rok
1.Piputa Mieczysław, Wywóz Nieczystości i Usługi Rolnicze, Dłużec 27, 32- 340 WolbromOpróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z posesji indywidualnych z terenu gminy WolbromWTI.6233.1.2013 Nr 1/201311.01.2013 r. (prawomocna: 02.02.2013 r.)
02.02.2023 rok
2.Bartosz Opiłka, Kąpiele Wielkie 78, 32- 340 WolbromOpróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z posesji indywidualnych z terenu gminy WolbromWTI.6233.2.2013 Nr 2/201328.06.2013 r. (prawomocna 17.07.2013 r.)30.12.2015 r. (prawomocna: 28.01.2016 r.)Zaprzestanie prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.17.07.2023 r.

3.

Jerzy Topolski, Firma Usługowo- Transportowa Brzozówka 24, 32- 340 Wolbrom
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z posesji indywidualnych z terenu gminy Wolbrom
WTI.6233.3.1.2013 Nr 3/2013


9.08.2013 r. (prawomocna: 27.08.2013 r.)27.08.2023 rok

2014 rok
2015 rok

1.

F.H.U. „MAT-MIX” Mariusz Jagła, Ryczów, ul. Armii Krajowej 98, 42-440 Ogrodzieniec
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z posesji indywidualnych z terenu gminy WolbromWTI.6233.1.2015 Nr 1/201517.02.2015 r. (prawomocna: 04.03.2015 r.)
26.08.2016 r. (prawomocna: 05.10.2016 r.)
Sprzedaż pojazdu asenizacyjnego.
04.03.2025 r.
2016 rok

1.

WC SERWIS UL. Szybowa 2 41-808 Zabrze
Opróżnianie przenośnych toalet na terenie Miasta
i Gminy Wolbrom

WTI.6233.1.2016 Nr 2/2016

19.09.2016 r. ( prawomocna: 18.10.2016 r.)


18.10.2026 r.

2.

TOI TOI Polska ul. Płochocińska 29 03-044 Warszawa

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Wolbrom


WTI.6233.2.2016 Nr 4/2016

30.09.2016 r.
(prawomocna: 25.10.2016 r.)

25.10.2026 r.
2017 rok
1.Wacław Siejka, Strzegowa 21, 32- 340 WolbromOpróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy WolbromWTI.6233.1.2017 Nr 1/201704.01.2017 r. (prawomocna: 31.01.2017 r.)20.12.2021 r. (prawomocna: 13.01.2022 r.)Trwałe zaprzestanie wykonywania działalności.31.01.2027 r.
2.Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i MieszkaniowejOpróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy WolbromWTI..6233.2.2017 Nr 2/201701.03.2017 r. ( prawomocna: 16.03.2017 r.)
16.03.2027 r.
2018 rok
2019 rok
1.F.H.U. MOTO MAR Mariusz Sękala, ul. Ogólna 85, 42- 400 Zawiercie
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z posesji indywidualnych z terenu gminy WolbromWTI.6233.1.2019 Nr 1/201904.06.2019 r. (prawomocna: 20.06.2022 r.)
20.06.2032 r.
2020 rok
2021 rok

1.
F.H.U. BART-POL Monika Sękala, Ryczów ul. Ogrodzieniecka 7, 42-440 OgrodzieniecOpróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z posesji indywidualnych z terenu gminy WolbromWTI.6233.1.2021 Nr 2/2021
04.10.2021 r. ( prawomocna: 23.10.2021 r.)
23.10.2031 r.
2.mToilet Sp. z o.o. z siedzibą ul. Toruńska 31, 03-226 WarszawaOpróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z posesji indywidualnych z terenu gminy WolbromWTI.6233.2.2021 Nr 3/202119.11.2021 r. ( prawomocna: 09.12.2021 r.)09.12.2031 r.
2022 rok
1.Transport Ciężarowy Andrzej Cecha, Kwaśniów Dolny ul. Dworska 17, 32-310 KluczeOpróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości z terenu miasta i gminy WolbromWTI.6233.1.2022 Nr 1/202204.04.2022 r. ( prawomocna: 07.04.2022 r.)07.04.2032 r.
2.„RED-WOJ” Usługi Smoleń 17, 42-436 SmoleńOpróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości z terenu miasta i gminy WolbromWTI.6233.3.2022 Nr 2/202223.05.2022 r. (prawomocna: 26.05.2022 r.)26.05.2032 r.
2023 rok
1.
F.H.U. „NOVA” Małgorzata Barczyk, Gołaczewy ul. Piaski 188 32- 340 Gołaczewy
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z posesji indywidualnych z nieruchomości z terenu gminy Wolbrom
WTI.6233.1.2023 Nr 1/2023

02.01.2023 r. (prawomocna: 05.01.2023 r.)


05.01.2033 rok
2.
Anna Piputa, Wywóz Nieczystości i Usługi Rolnicze Dłużec 27, 32- 340 Wolbrom
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z posesji indywidualnych z nieruchomości z terenu gminy Wolbrom

WTI.6233.3.2023 Nr 2/2023

20.01.2023 r. (prawomocna: 20.01.2023 r.)


20.01.2033 rok

3.

Piputa Mieczysław, Wywóz Nieczystości i Usługi Rolnicze, Dłużec 27, 32- 340 Wolbrom
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z posesji indywidualnych z nieruchomości z terenu gminy Wolbrom
WTI.6233.4.2023 Nr 3/2023
02.02.2023 r. (prawomocna: 03.02.2023 r.)03.02.2033 rok
4.FIRMA USŁUGOWO- TRANSPORTOWA Janusz Topolski Brzozówka 24 32-340 Wolbrom
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z posesji indywidualnych z nieruchomości z terenu gminy WolbromWTI.6233.5.2023 Nr 4/202306.02.2023 r. ( prawomocna: 23.02.2023 r.)23.02.2033 r.