Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Fajerwerki – jak używać rozsądnie i bezpiecznie

Główna treść

Fajerwerki – jak używać rozsądnie i bezpiecznie

Za chwilę będziemy żegnać stary rok. Większość z nas chce przeżyć ten czas w niezapomniany i huczny sposób. Warto jednak w czasie przygotowań do powitania Nowego Roku pomyśleć o zasadach bezpiecznego obchodzenia się z fajerwerkami.W jedną noc sylwestrową odpalamy więcej fajerwerków niż przez cały rok. Niestety, w tym czasie dochodzi do kilkuset poparzeń, zranień i pożarów, a nawet wypadków śmiertelnych. Przyczyną większości jest niewłaściwe użytkowanie fajerwerków i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi i muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją.- Policjanci na bieżąco sprawdzają punkty handlowe oferujące fajerwerki i interweniują w sytuacjach naruszania zakazu ich używania – podkom. Katarzyna Matras, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. – Pamiętajmy, że prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, za wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia. Przedwczesne próby pirotechniczne i odpalanie resztek są niedozwolone prawem. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, w okresie objętym zakazem ich stosowania, zgodę na używanie materiałów pirotechnicznych wydaje właściwy wójt, burmistrz, prezydent miasta – oznajmia  podkom. Katarzyna Matras.