Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Filip dobrze godoł i … nagrode dostoł

Główna treść

Filip dobrze godoł i … nagrode dostoł

Uczeń Gimnazjum w Dłużcu- Filip Nowak uczestniczący w finale konkursu na gadkę na temat „Małopolska, moje miejsce na świecie”, organizowanego przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zajął II miejsce spośród wielu uczestników niemal z całej Polski. Za odniesiony sukces na najstarszej uczelni w kraju, Filip został nagrodzony przez Burmistrza Adama Zielnika listem gratulacyjnym i życzeniami dalszych sukcesów oraz czekiem wartościowym 150 złotych.Uczeń klasy IIa Gimnazjum w Dłużcu z charakterystyczną dla siebie umiejętnością gry aktorskiej bez problemu wygłosił swoją gadkę, w której opowiedział zebranym na sali „ ło nauczycielce łod polskigo, któro mu dzioło na nyrwy i zadaje wypracuwania w czyrwcu na wrzysiń”.  Filip Nowak, w czasie wystąpienia, gwarą zapoznał jury i gości z całej Polski z tradycjami i krajobrazem jego „ Małej ojczyzny”, opowiedział legendę z naszego regionu i zakończył stwierdzeniem, że „ni mo zalu do ty nauczycielki, bo przynajmni przyjymnie spyndził cas”. Gadka Filipa wielokrotnie wywoływała i uśmiechy i śmiech wśród zebranych. Autorką tekstu gadki była nauczycielka języka polskiego – Urszula Latacz.
GALERIA ZDJĘĆ: