Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Finał Powiatowego Konkursu Historyczno-Literacko-Plastycznego w Szkole Podstawowej w Dłużcu

Główna treść

Finał Powiatowego Konkursu Historyczno-Literacko-Plastycznego w Szkole Podstawowej w Dłużcu

28 listopada 2019 po raz kolejny w naszej szkole gościliśmy laureatów 3 konkursów organizowanych w tym roku z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i upamiętnienia bitwy pod Krzywopłotami, Bydlinem i Załężem. Swoją obecnością zaszczycili nas:

Pani Lidia Gądek- Poseł na Sejm VII i VIII kadencji
Pan Waldemar Kolanko- Sekretarz Miasta i Gminy Wolbrom reprezentujący pana Burmistrza Adama Zielnika
Pan Tomasz Bargieł- Radny powiatowy
Pani Barbara Marchajska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chełmie
Pani Ewa Kądziołka- Przyjemska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzchowisku
Pan Robert Kozłowski- Dyrektor Zespołu Szkół w Gołaczewach
Pan Waldemar Smoter- Dyrektor Zespól Szkół nr 2 w Wolbromiu
oraz nauczyciele, uczniowie i rodzice laureatów.
Na początku uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. Pani Lida Gądek podkreślała jak ważną jest pamięć o historii i umiejętność cieszenia się wolnością. Pan Waldemar Kolanko podziękował za organizację tak ważnej inicjatywy patriotycznej, a pan dyrektor Krzysztof Szczepankiewicz za pracę, zaangażowanie i wsparcie jakim otaczają uczniów nauczyciele i rodzice.
Kolejnym elementem uroczystości był program artystyczny przygotowany przez panie : Urszulę Latacz i Renatę Opiłkę oraz wszystkich uczniów klasy VII wraz z Emilią Witek, Sebastianem Wydymusem, Filipem Dachowskim i Kacprem Marchajskim. Po części artystycznej nastąpiło uroczyste wręczenie nagród, a uczynili to pani Lidia Gądek, pan Waldemar Kolanko i pan Krzysztof Szczepankiewicz.

KONKURS HISTORYCZNY
Folder prezentujący przebieg kampanii wrześniowej w Polsce.
I miejsce – Kamil Ptak Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Dłużcu, opiekun Renata Opiłka
II miejsce – Jakub Sosnowski Szkoła Podstawowa nr 2 , opiekun Ewa Gwóźdź
III miejsce – Adrian Serwatka Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Wolbromiu, opiekun Agata Żak
WYRÓŻNIENIE: Ewa Haberka Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Wolbromiu, opiekun Agata Żak

Prezentacja multimedialna upamiętniająca przebieg kampanii wrześniowej w Polsce.
I miejsce – Igor Pawłowski Zespół-Szkolno- Przedszkolny nr1 w Wolbromiu, opiekun Anna Płowiec
II miejsce – Mateusz Spyra Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu, opiekun Anna Płaszczyk
III miejsce – Angelika Kańczuga Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zarzeczu, opiekun Anna Płaszczyk
WYRÓŻNIENIE – Jakub Płaszczyk Zespół Szkolno-Przedszkolny nr1w Wolbromiu, opiekun Anna Płowiec

KONKURS PLASTYCZNY
KATEGORIA WIEKOWA IV-VI TEMAT: Wojna widziana oczami dziecka.
I miejsce- Kacper Marchajski Szkoła Podstawowa w Dłużcu, opiekun Agata Piwowarczyk
II miejsce- Kacper Gamrat Szkoła Podstawowa w Dłużcu, opiekun Agata Piwowarczyk
III miejsce- Zofia Trepka Szkoła Podstawowa w Dłużcu, opiekun Agata Piwowarczyk
WYRÓŻNIENIE- Kamil Ptak Szkoła Podstawowa w Dłużcu, opiekun Agata Piwowarczyk

KATEGORIA WIEKOWA VII- VIII TEMAT: Plakat upamiętniający 80. rocznicę wybuch II wojny światowej i bitwę pod Krzywopłotami, Bydlinem i Załężem
I miejsce- Zofia Tracz Szkoła Podstawowa w Gołaczewach, opiekun Grażyna Dolezy
II miejsce- Wiktoria Pałka Szkoła Podstawowa nr 2 w Wolbromiu, opiekun Anna Kaziród
III miejsce- Nadia Nocoń Szkoła Podstawowa nr 2 w Wolbromiu, opiekun Anna Kaziród
Wyróżnienie- Zuzanna Domagała Szkoła Podstawowa nr 2 w Wolbromiu, opiekun Anna Kaziród

KONKURS LITERACKI
Kategoria wiekowa IV-VI Temat: Opisz miejsce w Twojej małej ojczyźnie, które na zawsze kojarzyć Ci się będzie z odzyskaniem niepodległości lub wydarzeniami związanymi z II wojną światową.
I miejsce- Amelia Szczepankiewicz- ZSP Wolbrom- opiekun Marta Serwatka
II miejsce- Aleksandra Żyła- SP Gołaczewy- opiekun Izabela Pieczyrak
III miejsce- Zuzanna Serwatka- SP nr 2 w Wolbromiu- opiekun Anna Klich
Wyróżnienie – Anita Gorgoń- ZSP w Wolbromiu- opiekun Marta Serwatka

Kategoria wiekowa VII- VIII Temat: Jak młodzi ludzie mogą wykorzystać fakt, że nasi przodkowie wywalczyli wolność i niepodległość? Odpowiadając na pytanie przytocz wydarzenia dotyczące bitwy pod Krzywopłotami, Bydlinem i Załężem oraz związane z II wojną światową.
I miejsce- Wiktoria Pałka Szkoła Podstawowa nr 2 w Wolbromiu, opiekun Gabriela Pluta
II miejsce- Nadia Nocoń Szkoła Podstawowa nr 2 w Wolbromiu, opiekun Gabriela Pluta
III miejsce- Aleksandra Bąchor Szkoła Podstawowa w Dłużcu, opiekun Urszula Latacz
Wyróżnienie- Kamila Pietrzak Szkoła Podstawowa w Dłużcu, opiekun Urszula Latacz

Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom:
Pani Poseł Lidii Gądek za ufundowanie dla laureatów pierwszych miejsc wycieczki do Warszawy, panu Burmistrzowi Adamowi Zielnikowi za ufundowanie pięknych wydawnictw albumowych dla laureatów drugich miejsc i panu dyrektorowi Krzysztofowi Szczepankiewiczowi za ufundowanie nagród dla laureatów trzecich miejsc oraz wyróżnień.
Na zakończenie uroczystości pan dyrektor Krzysztof Szczepankiewicz zaprosił na poczęstunek przygotowany przez panie z naszej stołówki.
Organizatorki uroczystości: Urszula Latacz, Agata Piwowarczyk, Renata Opiłka, Anna Osuch dziękują szczególnie panu dyrektorowi Krzysztofowi Szczepankiewiczowi za nieocenioną pomoc, zaangażowanie, inspirację i umożliwienie nam pracy na tak wysokim poziomie.
Dziękujemy pani Marzenie Pipucie, bez pomocy której nie dalibyśmy rady a także wszystkim zaangażowanym uczniom klasy VII i VIII.

Urszula Latacz
Agata Piwowarczyk
Renata Opiłka
Anna Osuch