Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: FOGR-ówki w Brzozówce i Porębie Górnej ruszyły, w Jeżówce już wkrótce

Główna treść

FOGR-ówki w Brzozówce i Porębie Górnej ruszyły, w Jeżówce już wkrótce

W kwietniu br. Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał Gminie Wolbrom, ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, dotację w wysokości prawie 150 tys. złotych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, tzw. FOGR-ówki. Drugie tyle dołożył Burmistrz Adam Zielnik i tym samym, wspólnymi siłami, zostaną zmodernizowane dwa odcinki dróg w obu miejscowościach.

W Brzozówce zostanie zmodernizowany odcinek drogi o długości 165 metrów, wartosć robót ok. 33,7 tys. zł a w Porębie Górnej 865 metrowy odcinek. 265,5tys. zł. Łączna wartość robót wyniesie 299, 2 tys. zł.
Natomiast niedawno, po otrzymaniu informacji o udzieleniu przez Zarząd Województwa 30 tysięcy dofinansowania do modernizacji dróg dojazdowych do pól, Burmistrz Adam Zielnik podjął decyzję o wyremontowaniu około 470 metrowego odcinka drogi w Jeżówce. Droga ta zostanie wyremontowana kosztem ok. 100 tysięcy złotych. z czego ok. 70 tys. zł. wyłoży Gmina Wolbrom.

Przebieg modernizowanych odcinków dróg tzw. FOGR-ówek ilustrują poniższe mapki.