Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: FTT Wolbrom poszukuje pracowników

Główna treść

FTT Wolbrom poszukuje pracowników

Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. ul. 1 Maja 100, 32-340 Wolbrom Rzeczpospolita Polska, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037268, NIP 6371001853, kapitał zakładowy 18 327 200 zł wpłacony w całości. poszukuje pracownika na stanowisko TECHNOLOG

Dział: Dział Głównego Technologa
Miejsce pracy: Wolbrom

Wymagania jakie stawiamy kandydatom:

· wykształcenie wyższe chemiczne, techniczne, uzyskane na kierunkach: inżynieria chemiczna
i procesowa (II stopień); technologia chemiczna (II stopień) specjalizacja-technologia polimerów,
· preferowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
· umiejętności praktyczne z zakresu projektowania oraz modyfikowania składu mieszanek gumowych,
· znajomość surowców wykorzystywanych w technologii gumy,
· wiedza z zakresu metod badawczych stosowanych do oceny właściwości mieszanek gumowych,
· znajomość języka angielskiego,
· umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

Główne zadania, jakie stawiamy kandydatom:

· kontrola i optymalizacja procesu produkcji mieszanek i innych wyrobów gumowych,
· tworzenie dokumentacji technologicznej, z uwzględnieniem receptur, instrukcji oraz kart kontroli procesów produkcyjnych,
· wdrażanie nowych projektów: od koncepcji poprzez przeprowadzenie prób technologicznych, aż do seryjnej produkcji,
· znajomość norm branżowych regulujących produkcję oraz badanie wyrobów gumowych,
· współpraca z innymi działami oraz ośrodkami badawczymi w zakresie poszukiwania nowych technologii
i rozwiązań technicznych.

Osobie zatrudnionej oferujemy:

  • szerokie możliwości rozwoju zawodowego w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmie produkcyjnej,
  • stabilne zatrudnienie, umowa o pracę,
  • szkolenia merytoryczne,
  • wyjazdy służbowe, krajowe i zagraniczne, do odbiorców naszych wyrobów oraz producentów urządzeń dla przemysłu gumowego,
  • współpracę z wieloma specjalistami w naszym zakładzie produkcyjnym,
  • dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne,
  • szeroki pakiet benefitów pozapłacowych (dofinansowanie wypoczynku pracownika, paczki okolicznościowe dla dzieci, bony towarowe, pożyczki na cele mieszkaniowe, zapomogi w wypadkach losowych).

Aplikacje prosimy składać do Działu Kadr i Płac drogą elektroniczną:
kariera@fttwolbrom.com.pl
lub
na adres Spółki:
Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom Spółka Akcyjna,
ul.1-go Maja 100, 32-340 Wolbrom.