Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: FTT Wolbrom S.A. zatrudni -Handlowca z językiem francuskim

Główna treść

FTT Wolbrom S.A. zatrudni -Handlowca z językiem francuskim

Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. ul. 1 Maja 100, 32-340 Wolbrom Rzeczpospolita Polska, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037268, NIP 6371001853, kapitał zakładowy 18 300 000 zł wpłacony w całości.

Obecnie do naszego zakładu w Wolbromiu poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Opis stanowiska:

Handlowiec z językiem francuskim

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, wskazane: wyższe handlowe, techniczne, chemiczne, ekonomiczne,
 • Bardzo dobra znajomość języka francuskiego w mowie i piśmie –warunek konieczny,
 • Znajomość języka  angielskiego mile widziana,
 • Współudział w opracowywaniu ofert handlowych,
 • Poszukiwanie oraz pozyskiwanie nowych klientów,
 • Bardzo dobra znajomość  programu Excel,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dobra organizacja pracy własnej,
 • Komunikatywność.

Osobie zatrudnionej oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • Stabilną pracę w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmie produkcyjnej,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia  kwalifikacji zawodowych,
 • Bogaty pakiet benefitów m.in. dodatkowa opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karty podarunkowe, paczki okolicznościowe dla dzieci, pożyczki na cele mieszkaniowe, zapomogi w wypadkach losowych, dofinansowanie do nauki języków obcych.Aplikacje prosimy składać do Działu Kadr i Płac  drogą elektroniczną:
kariera@fttwolbrom.com.pl
lub
na adres Spółki:
Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom

Spółka Akcyjna,
ul.1-go Maja 100, 32-340 Wolbrom

Informacja RODO

Przesyłając aplikację oświadcza Pani/Pan, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i że zapoznała się Pani/Pan z poniższą informacją w sprawie przetwarzania danych osobowych

Wszelkie dane podawane są wyłącznie za zgodą aplikującego. Zgoda może być w każdym czasie wycofana. Wycofanie zgody będzie skutkowało usunięciem podanych danych oraz wykluczaniem z procesu rekrutacji.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 regulującego kwestie ochrony danych osobowych (dalej RODO) przekazujemy Pani/Panu wymagane przez prawo informacje
w sprawie przetwarzania danych osobowych.

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. ul. 1 Maja 100, 32-340 Wolbrom, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037268, NIP 6371001853, kapitał zakładowy 18 300 000 zł wpłacony w całości.

2. Z Administratorem można kontaktować się poprzez dział kadr, Inspektora Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@fttwolbrom.com.pl a także pisemnie na wskazany powyżej adres. Polityka prywatności Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. dostępna jest na stronie www.fttwolbrom.com.pl

3.Obowiązek przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynika z nałożonych na Administratora obowiązków wynikających z prawa pracy (art. 221 §1 i §2 Kodeksu pracy). Celem przetwarzania jest zapewnienie zgodności
z prawem prowadzonego procesu rekrutacji. W związku z tym przetwarzania Pani/Pana danych jest koniczne. Jednocześnie pragniemy poinformować, że nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych osobom trzecim za wyjątkiem przypadków opisanych w punkcie 7. Niepodanie wymaganych danych osobowych będzie uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji.

4.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, czyli do dnia 13.04.24…Następnie dane będą usunięte.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pan danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidziany przez przepisy RODO (art. 17, art. 18 i art. 19),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Żądanie dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia należy składać do Administratora w sposób wskazanych w punkcie 2.

7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 • podmioty pośredniczące w udostępnieniu ogłoszenia;
 • podmioty świadczące dla nas usługi informatyczne i analityczne.

8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe.

10.Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Pani/Pana dane osobowe. W tym celu wprowadziliśmy Politykę bezpieczeństwa danych osobowych a także techniczne i organizacyjne środki mające na celu ochronę bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych.