Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: FTT wyróżniło wzorowych pracowników

Główna treść

FTT wyróżniło wzorowych pracowników

Satysfakcja z pracy związana jest nierozerwalnie z pozytywnym stosunkiem do przedsiębiorstwa, wpływa też wpływa bezpośrednio na motywację i efektywność pracownika. Mądry pracodawca dba stworzenie optymalnych warunków dla zatrudnionych, aby dobrze im się pracowało i czuli się związani z firmą. Potrafi też docenić efekty dobrej pracy. W tym duchu odbyła się w wolbromskiej FTT uroczystość wręczenia zasłużonym pracownikom odznaczeń Prezydenta RP za długoletnią służbę i odznak „Zasłużony Pracownik”.

W dużej mierze to od pracodawcy zależy, czy stworzy swoim pracownikom odpowiednie środowisko pracy, sprzyjające wykorzystywaniu przez nich całego ich potencjału. Coraz więcej wyników badań wskazuje, że dobra kondycja fizyczna i psychiczna pracowników wpływają na ich nastawienie i motywację do pracy. Nowoczesne i dobrze oceniane przez zatrudnionych firmy doceniają ten aspekt etosu pracy. Bardzo ważne są kwestie zaspokojenia potrzeb materialnych, jednakże ogromne znaczenie mają także inne potrzeby, związane ze sferą psychiczną człowieka – prestiż, akceptacja, uznanie, poczucie sensu wykonywanej pracy… Ich spełnienie buduje satysfakcję. Z pewnością dumni mogą czuć się pracownicy, którzy w uznaniu za dobrą i wytrwałą pracę zostają docenieni i nagrodzeni odznaczeniami państwowymi. 

W imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego przyznane wytypowanym przez Zarząd Fabryki Taśm Transporterowych w Wolbromiu zasłużonym pracownikom odznaczenia wręczył Wojewoda Małopolski Jerzy Miller. Gratulacje i podziękowania za zaangażowanie i wkład wieloletniej pracy w rozwój zakładu składali odznaczonym Przewodniczący Rady Nadzorczej Władysław Banyś, Prezes Zarządu Piotr Pięta, a także przedstawiciele kadry kierowniczej i zaproszeni goście – wśród nich burmistrz Jan Łaksa.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali:

Medalem złotym za długoletnią służbę:
Mirosław Dela
Zdzisław Gajos
Roman Kościelniak
Zdzisław Marzec
Roman Wąsowicz

Medalem srebrnym za długoletnią służbę:
Witold Konieczny
Andrzej Maciąg
Andrzej Nawrot

Zarząd FTT Wolbrom S.A. podjął również uchwałę o przyznaniu 12 pracownikom, którzy pracują w firmie 35  lat odznak  „Zasłużony Pracownik”. Odznaki, które wręczył wyróżnionym PrezesZarządu FTT Piotr Pieta wraz z Przewodniczącym Rady Nadzorczej FTT Władysławem Banysiem, otrzymali:

Stanisław Misiek
Krystyna Struzik
Ewa Rolka
Elżbieta Haberka
Maria Maciąg
Maria Ogonek
Waldemar Chudziński
Ryszard Dziubdziela
Zofia Mikowicz
Jolanta Sas
Barbara Syguła
Grażyna Świda

Przyłączamy się do gratulacji, życząc nagrodzonym pracownikom wiele dalszych sukcesów w życiu zawodowym i codziennego osiągania radości i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Ewa Barczyk