Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Gimnazjaliści aktywni dla klimatu

Główna treść

Gimnazjaliści aktywni dla klimatu

Uczniowie Gimnazjum nr 4 postanowili aktywnie włączyć się w działania edukacyjne na rzecz ochrony środowiska naturalnego, biorąc udział w konkursie „Aktywni dla klimatu”, który jest częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla klimatu pt.”Zmieniaj nawyki – nie klimat!” mającej na celu upowszechnienie wiedzy na temat zmian klimatycznych. Częścią konkursu jest zbiórka elektrośmieci.

Konkurs, którego głównym organizatorem konkursu jest Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej, łączy w sobie wiele dziedzin współpracy społecznej, ma rozwijać więzi w środowisku lokalnym i budzić poczucie współodpowiedzialności za ekologię. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski i, aby wziąć w nim udział, trzeba było stworzyć Ekozespół z 5 aktywnych uczniów, którzy pod kierunkiem opiekuna (nauczyciela lub wychowawcy) będą reprezentować szkołę. Wolbromskie G4 wystawiło zespół w składzie: Dominik Grabowski, Sandra Pasich, Jan Rosół, Agnieszka Stefaniak, Karolina Wójcik, a opiekunką grupy opiekunką została pani Joanna Szczęśniak.

Konkurs, został podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie grupa „Wolb-eko” miała za zadanie stworzenie ekologicznej mapy gminy oraz raportu klimatycznego. Drugi etap polega na zorganizowaniu zbiórki elektroodpadów (ZSEE) „Elektoodpady zbierasz – klimat wspierasz!”. Operatorem wszystkich zbiórek w Polsce jest Firma Remondis Electrorecycling. Firma ta posiada najnowocześniejsze zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce oraz rozbudowaną sieć zbiórki elektrośmieci. Współpracując z tą firmą, mamy pewność, że zebrane przez grupę elektroodpady, trafią na pewno w odpowiednie miejsce i zostaną we właściwy sposób zutylizowane.

Pod pojęciem elektrośmieci rozumie się zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny określany skrótem ZSEE. Do grupy tej należą, m.in. nieużywane, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, żelazka, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio i inne. Wyrzucając elektroodpady do śmietnika, nie tylko stwarzamy zagrożenie dla środowiska, ale także łamiemy prawo, które obowiązuje w Polsce (ustawa o ZSEE). Grozi za to kara grzywny do 5 tysięcy złotych. Natomiast za demontowanie sprzętu poza zakładem przetwarzania grzywna może wynieść od 2 do 100 tysięcy złotych.

Aby zapobiec tego typu wykroczeniom „Wolb-eko” prosi mieszkańców o przynoszenie zużytego sprzętu do dyżurki Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu. Dzięki temu oczyścimy środowisko, ponieważ zużyty sprzęt zawiera bardzo dużo substancji niebezpiecznych. Przenikają one bezpośrednio do środowiska naturalnego, jeśli elektroodpady nie są w należyty sposób magazynowane i utylizowane. Substancje toksyczne zawarte w ZSEE to między innymi: rtęć, brom, kadm, PCB, R-12, azbest, ołów, chrom, nikiel.

Bądź aktywny dla klimatu! – zbieraj elektroodpady i dostarcz je do Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu. Zapraszamy serdecznie do udziału w akcji!

Karolina Wójcik, G4