Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Gładką asfaltówką do Kąpiołek

Główna treść

Gładką asfaltówką do Kąpiołek

W ubiegłym roku była „Kąpielanka”, teraz przyszedł czas na „Kąpiołkówkę”. Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik otwierając w ubiegłym roku, w Kąpiołkach świetlicę wiejską, podzielił się z mieszkańcami spostrzeżeniem, że do nowej świetlicy z utwardzonym placem, na którym można już zaparkować, trzeba dojechać w cywilizowany sposób. Bez omijania slalomem dziur i kolein.

Burmistrz Zielnik zapewniał wtedy miejscową społeczność, że kolejnym zadaniem, po zmodernizowaniu drogi przez Kąpiele Wielkie w 2016 roku, będzie wyremontowanie odcinka od Kąpiel przez Kąpiołki do Strzegowej i nastąpi to z pewnością jeszcze w tej kadencji. Burmistrz dotrzymał słowa.
Jak poinformował niedawno Starosta Olkuski Paweł Piasny, Powiat Olkuski otrzymał promesę na „Kąpiołkówkę” w ramach tegorocznej edycji „powodziówek”. Promesa opiewa na kwotę 430 tys. zł. i dotyczy remontu drogi na odcinku 1320 m z Kąpiel do Kąpiołek. – Ustaliliśmy z Panem Starostą, że zarówno wkład własny w „powodziówkę”, jak i koszt pozostałego odcinka 380 m. dzielimy po połowie i robimy całą drogę 1700 metrów od Kąpiel aż do zakrętu w Kąpiołkach, tak żeby był spokój na następne 20 lat – wyjaśnia burmistrz Adam Zielnik. A co zresztą odcinka drogi do Strzegowej? – Spokojnie. Będzie po mojemu czyli od A do Z. Ale jeszcze trochę trzeba będzie poczekać. Niestety, odcinek ten nie przeszedł jako powodziówka. Szkoda, bo było tak blisko, ale są na szczęście inne możliwości, z których zamierzam skorzystać – mówi z uśmiechem burmistrz Zielnik.