Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Gmina chce nowoczesnych oszczędności

Główna treść

Gmina chce nowoczesnych oszczędności

Wolbrom „przymierza się” do kolejnej poważnej racjonalizacji wydatków w zakresie eksploatacji swojego majątku. Trwają intensywne prace, zmierzające do nowoczesnego, kompleksowego rozwiązania sprawy oszczędności w budynkach użyteczności publicznej. Planowane inwestycje mają być realizowane w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym.

Swoją ofertę w sprawie kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności  publicznej i oszczędności w zużyciu energii, poprzez poprawę parametrów i  standardów, w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego zaprezentowała ostatnio w wolbromskim magistracie firma Simens, która ma już spore doświadczenie we współpracy w tym zakresie z innymi samorządami. Według wstępnych wyliczeń, dzięki  wykonaniu podstawowych działań racjonalizacyjnych: termomodernizacji i  zmianie rozwiązań technicznych oraz  inteligentnemu sterowaniu jest szansa na bardzo istotne ograniczenie zużycia energii cieplnej, elektrycznej oraz zużycia wody w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu, w siedzibie MOPS i ośmiu placówkach oswiatowych: Szkole Podstawowej Nr 1 w Wolbromiu, Zespole Szkół (ul. Pod Lasem 1), Gimnazjum Nr 4 w Wolbromiu, Zespole Szkół w Gołaczewach, Zespole Szkół w Wierzchowisku, Szkole Podstawowej w Kąpielach Wielkich, Szkole Podstawowej w Łobzowie oraz Szkole Podstawowej w Chełmie. Burmistrz Adam Zielnik zdecydował już o rozpoczęciu odpowiednich procedur, zmierzających do podjęcia konkretnych działań. Początkiem listopada odbędzie się kolejne spotkanie z Simensem, tym razem z udziałem dyrektorów w/w placówek przewidzianych do termomodernizacji.
Z przygotowanych dla naszej Gminy przez przedstawicieli Simensa prezentacji wynika, że wybrane budynki można zmodernizować i zarządzać tak, żeby zużycie energii w tych obiektach spadłośrednio nawet o 40%. Konkretne efekty ekonomiczne mają być uzyskane dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym oraz aktywnemu zarządzaniu – bieżącej kontroli zużycia, optymalizacji parametrów i regulacji nastawień urządzeń w celu obniżenia zużycia i poprawy komfortu użytkowania. Konieczne nakłady finansowe, które w całości poniesie partner Gminy – podmiot prywatny wyłoniony w wyniku dialogu konkurencyjnego, mają być spłacane przez okres kilkunastu lat z oszczędności uzyskanych na zmniejszonych opłatach. Gmina może ubiegać się też o dofinansowanie zewnętrzne na wybrane zadania, np. o środki z Unii Europejskiej, które dodatkowo zmniejszy obciążenie budżetu inwestycjami.
W praktyce wygląda to tak, że oszczędności może przynieść nie tylko tradycyjna termomodernizacja budynków (docieplenie i wymiana stolarki), ale dodatkowo np. zastosowanie w nich tzw. systemu pomieszczeniowego, który umożliwia indywidualną regulację temperatury w poszczególnych pomieszczeniach, z zastosowaniem indywidualnych harmonogramów czasowych – wszystko sterowane elektronicznie i stale monitorowane, tak przez partnera przedsięwzięcia, jak i przez Gminę. Kolejne korzyści daje zastosowanie energooszczędnego oświetlenia ledowego, perlatorów wodnych na kranach, źródeł energii odnawialnej, jak ogniwa fotowoltaiczne, czy innych, nastawionych na oszczędzanie rozwiązań technicznych. Suma tych działań przekłada się na konkretne oszczędności, które zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań powstałych w wyniku wdrażania programu oszczędnościowego.

Nasza Gmina nie ma jeszcze poważnych doświadczeń we współpracy z partnerami prywatnymi, więc urzędnicy dopiero nabywają wiedzy i praktyki w tym zakresie. Wydaje się jednak, że w niedługim czasie Wolbrom będzie chętnie korzystał z możliwości jakie daje PPP. Najlepszą do tego zachętą są dobre doświadczenia innych. Zanim jednak Gmina przystąpi do wyboru partnerów konkretnych działań, konieczne jest opracowanie planu, w którym zostaną określone priorytety i szczegółowe cele. W przypadku planowanych działań na rzecz oszczędności w budynkach, będących majątkiem Gminy Wolbrom, naszym atutem są gotowe już projekty termomodernizacji, które przygotowano na potrzeby wcześniej składanych wniosków o dofinansowanie tego typu inwestycji. Każdy z tych budynków przed planowaną modernizacją zostanie oceniony, aby wykorzystać w nim najdogodniejsze i najbardziej efektywne rozwiązania, w celu osiągnięcia optymalnych oszczędności, bez utraty funkcjonalności i komfortu użytkowania.

– Te inwestycje powinny być już zrobione, bo w pierwszej kolejności inwestuje się tam, gdzie można wygenerować wymierne oszczędności. Władze Gminy Wolbrom poprzedniej kadencji uzyskały z funduszy norweskich za pośrednictwem NFOŚiGW w Warszawie dofinansowanie w wys. 6,5 mln zł na termomodernizację tych 10 gminnych budynków, ale z trudnych dla mnie do pojęcia przyczyn zrezygnowały z realizacji tego ważnego zadania. Szansę zaprzepaszczono, środki przepadły i dziś musimy kolejny raz szukać nowych źródeł finansowania – informuje burmistrz Adam Zielnik. – Szkoda, bo na konkretne oszczędności i komfort użytkowania tych obiektów będziemy jeszcze musieli trochę poczekać. Damy jednak radę – przekonuje burmistrz, tłumacząc, że w mniej optymistycznym wariancie inwestycja, zgodnie z założeniami zostanie spłacona w okresie ok. 15 lat z uzyskanych oszczędności, jeżeli zaś uda się skutecznie pozyskać środki zewnętrzne, spłata zobowiązań będzie dla Gminy jeszcze bardziej korzystna i nastąpi szybciej.

– Możliwości ubiegania się o dofinansowanie na inwestycje proekologiczne w nadchodzących latach i nowej perspektywie unijnej będą i postaramy się skorzystać z nich efektywnie – podkreśla Adam Zielnik. Zarówno z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, jak i z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W najbardziej optymistycznym wariancie, przy 85% dofinansowaniu inwestycja byłaby spłacona w 2 – 3 lata. Ale ja twardo stąpam po ziemi i zakładam wariant realistyczny, czyli dofinansowanie na poziomie 50%. Z prostej arytmetyki wynika więc,  że inwestycja zwróci się po 7,5 roku. Potem Gmina będzie już tylko zarabiać – podkreśla burmistrz, dodając –  Zresztą to już nie jest kwestia woli, tylko konieczność. We wrześniu 2016 r. wygasają pozwolenia na budowę, więc czy chcemy, czy nie chcemy – musimy uruchomić projekt do tego czasu. Dlatego na początku 2016 r. zostanie ogłoszone zamówienie publiczne w formie dialogu konkurencyjnego, tak żeby najpóźniej od 1.  lipca 2016 r. wykonawca mógł rozpocząć prace. Termin realizacji – rok – podsumowuje Adam Zielnik.